Sectorkamer ontvangt eindrapport 'Curriculum veiligheid in het mbo'

Student en praktijkopleider procesoperator
Colette Alma, directeur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en bestuurslid van Veiligheid Voorop, heeft de sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving het eindrapport 'Curriculum veiligheid in het mbo' aangeboden.

Het onderzoeksrapport gaat over de behoefte aan een curriculum over veiligheid voor technische mbo-opleidingen in de procesindustrie plus toeleveranciers. Dit onderzoek is uitgevoerd door het opleidingsfonds voor de procesindustrie OVP in opdracht van Veiligheid Voorop, een programma van de branches in de chemieketen, gericht op het continu verbeteren van veiligheid.

Conclusies

OVP concludeert dat er behoefte bestaat aan (uitbreiding van) een curriculum voor veiligheid en dat in de onderzochte kwalificaties veiligheidsaspecten specifieker kunnen worden benoemd. Peter Postma, voorzitter van de sectorkamer, nam het rapport in ontvangst en zegde toe dat de sectorkamer daar na bestudering op terug zal komen.