SBB stuurt brief aan Tweede Kamer over loon- en prijsbijstelling

Kantoor SBB in Zoetermeer
26 juni stuurde SBB een brief aan de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor een op handen zijnde bezuiniging van 1,5 miljoen euro. Uit de Voorjaarsnota bleek dat het ministerie van OCW heeft besloten om geen loon- en prijsbijstelling aan SBB uit te keren.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken binnen SBB samen aan de optimale aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Een aansluiting die, juist in deze tijden van grote tekorten op de arbeidsmarkt en de daaruit voortkomende noodzaak tot een leven lang ontwikkelen, van groot belang is. Daarbij komt dat het aantal bbl-studenten toeneemt. Het niet uitkeren van de loon- en prijsbijstelling aan SBB komt neer op een bezuiniging van structureel 1,5 miljoen euro.

De brief is ondertekend door bestuursvoorzitter van SBB Ineke Dezentjé Hamming en duovoorzitter Ton Heerts. Hij is mede verstuurd namens de MBO Raad, VNO-NCW, MKB-Nederland, NRTO, LTO Nederland, FNV, CNV, AOb en UnieNFTO.