SBB Barometer november 2015

SBB Barometer november 2015
In een toenemend aantal sectoren zijn voldoende mbo-stages en leerbanen beschikbaar. Zo is in transport, logistiek, handel, techniek en bouw het aanbod groot genoeg. De vandaag uitgekomen SBB Barometer meldt ook dat in zorg, welzijn en ict te weinig beschikbare stages en leerbanen zijn. Voor gediplomeerde schoolverlaters in zorg en welzijn is vooral op niveau 1, 2 en 3 onvoldoende werk.

De toename van het aantal sectoren met voldoende stages en leerbanen komt vooral door de aantrekkende economie. Maar ook een gering aantal studenten in verhouding tot het aanbod op de stagemarkt kan een rol spelen, zoals in financiële dienstverlening, teelt en veehouderij.

Weinig stages en leerbanen in zorg en welzijn

Voor studenten in de zorg is het op alle niveaus moeilijk om een stage of leerbaan te vinden. Het aantal studenten op niveau 4 is de afgelopen jaren harder gegroeid dan het aanbod van stages en leerbanen. Het aantal studenten welzijn blijft dalen. Ondanks deze daling blijft het vinden van een stage of leerbaan moeizaam.

Automatisering

De verdergaande automatisering zorgt voor een afname van werkzaamheden, vooral op lager mbo-niveau. Dit veroorzaakt een krapte aan beschikbare stageplaatsen bij de ondersteunende administratieve beroepen.

Arbeidsmarkt

Vooral gediplomeerden zorg en welzijn op niveau 1, 2 en 3 vinden moeilijk een baan. Voor gediplomeerden op niveau 4 is het perspectief beter. Flexibel opleiden wordt belangrijker om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Alle mbo-opleidingen worden vernieuwd en hebben keuzedelen: programmaonderdelen die zijn gericht op actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.