SBB adviseert minister over certificaten voor leven lang ontwikkelen

Student en praktijkopleider pedicuren
Om een leven lang leren gemakkelijker te maken, besloot minister Bussemaker van OCW dat volwassenen met een keuzedeel een door de minister erkend certificaat kunnen behalen. Dat geldt in het niet-bekostigd onderwijs, vanaf het studiejaar 2016-2017. Op verzoek van de minister bracht SBB advies uit over de eerste keuzedelen die daarvoor in aanmerking kunnen komen.

SBB droeg 52 keuzedelen voor, waarvan onderwijs en bedrijfsleven adviseren om ze in aanmerking te laten komen voor een certificaat. Ze zijn gericht op het vergroten van de vakbekwaamheid en arbeidsmarktpositie van volwassenen. Een door de overheid erkend certificaat kan extra waarde bieden op de arbeidsmarkt.

Ondernemerschap

Een voorbeeld van een keuzedeel dat voor een certificaat in aanmerking komt, is het keuzedeel Ondernemerschap mbo. Dit keuzedeel draagt bij aan de inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden. SBB ontwikkelde het op basis van ondernemerschapselementen uit kwalificaties van alle sectoren. Veel scholen bieden dit keuzedeel al aan.

Gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg is behoefte aan werknemers die zich specialiseren in de ondersteuning van specifieke doelgroepen. Daarom is het van waarde als bijvoorbeeld het keuzedeel Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking in aanmerking komt voor een certificaat.

Kwaliteit en zorgvuldigheid

De opbouw van de kwalificatiestructuur maakt het goed mogelijk om maatwerk in opleidingen te bieden. SBB heeft verkend wat belangrijke criteria zijn om ook aan beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties certificaten te verbinden. Nog niet op alle vragen is er al een antwoord. Denk aan borging van examenkwaliteit, toezicht en marktverstoring. SBB adviseert de minister zorgvuldig te werk te gaan bij het vervolgtraject.