SBB actualiseert Kans op stage

Student en praktijkopleider in de scheepvaart
9 februari 2016 presenteerde SBB de geactualiseerde Kans op stage voor 2016. Kans op Stage geeft informatie over de kansen die studenten hebben op het vinden van een stageplaats of leerbaan in de arbeidsmarktregio waar zij wonen. De cijfers zijn te vinden via www.s-bb.nl/kansopstage.

Kans op stage toont de toekomstige kansen voor mbo-studenten in bijna 500 opleidingen op 4 opleidingsniveaus. Het is de graadmeter die een uitspraak doet over de verwachte kansen van mbo-studenten op het vinden van een stageplaats of leerbaan. De graadmeter geeft de verhouding weer tussen het aantal studenten op school en het aanbod van stages en leerbanen bij bedrijven. Bezoekers van Kans op stage kunnen zoeken per opleiding, regio, beroep of crebocode.

Kans op stage maakt deel uit van beroepskeuzesites zoals Beroepen in Beeld en MBO Stad. De cijfers zijn ook verwerkt in Studie in Cijfers, dat op de meeste scholen voor elke opleiding beschikbaar is. Kans op stage wordt jaarlijks geactualiseerd.