Ruim 19.000 mbo-studenten zoeken nog stage of leerbaan voor nieuw schooljaar

Mbo-scholen verwachten een tekort van 19.261 stages en leerbanen voor het schooljaar 2020-2021. De sectoren orde en veiligheid, zorg, welzijn, ict en luchtvaart melden de meeste tekorten. SBB haalde de cijfers op bij de mbo-scholen en het meldpunt Stagetekorten.

Inzicht in de tekorten geeft SBB de mogelijkheid om met onderwijs en bedrijfsleven gericht te zoeken naar mogelijke oplossingen. Voor 69% van alle mbo-opleidingen zijn de verwachte tekorten in beeld gebracht. Doordat nog niet alle informatie binnen is, kan dit aantal nog oplopen. 

Verwachte tekorten per sector in beeld

Per marktsegment zien we de grootste tekorten in orde en veiligheid (2.721 stages en 209 leerbanen), welzijn (1.633 stages en 38 leerbanen), zorg (1.369 stages en 42 leerbanen), ict (1.297 stages) en luchtvaart (1.113 stages). De minste tekorten tonen afbouw en onderhoud (15 leerbanen), carrosserie (34 leerbanen) en voeding (42 stages). Voor infra zijn geen tekorten gemeld.

Oorzaken verschillen per marktsegment

Het is opvallend dat de oorzaken van de tekorten per marktsegment sterk kunnen verschillen. In 44% van de gevallen noemen de bevraagden het coronavirus als oorzaak. Maar in de zorg wordt corona juist minder dan gemiddeld als oorzaak aangewezen, en wordt de specifieke begeleiding van studenten vaker dan gemiddeld als knelpunt ervaren.

Kunsten en entertainment zwaar getroffen

In kunsten en entertainment is er minder tijd en ruimte om op te leiden en melden scholen een afname aan leerbedrijven. Deze sector is ook zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Voor de entreeopleidingen wordt specifieke begeleiding in 96% van de gevallen genoemd als oorzaak van stagetekorten, terwijl dit voor alle sectoren samen geldt voor circa 20%.

Actieplan om stages en leerbanen te behouden

Eind april presenteerde SBB een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Onderwijs en bedrijfsleven willen hiermee schooluitval en een toename van de werkloosheid zoveel mogelijk voorkomen. Het initiatief om stages en leerbanen bij leerbedrijven te actualiseren is een belangrijk deel van het plan en loopt nog het hele jaar door. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 volgt een nieuwe update.

Benieuwd naar SBB’s actieplan voor stages en leerbanen? s-bb.nl/helpt