Rotterdams opleidingsaanbod mbo goed in balans

Villa op landgoed Hoboken
Het opleidingsaanbod van de vijf Rotterdamse mbo-scholen op elkaar afstemmen en tegelijk een toekomstvisie ontwikkelen voor de komende tien jaar. Dat is de doelstelling van het Convenant van Hoboken, dat de scholen medio 2014 ondertekenden. Een voorbeeld van de goede samenwerking rond doelmatigheid.

Het Albeda College, het Grafisch Lyceum Rotterdam, HMC Rotterdam, de STC-Group en Zadkine wisten elkaar altijd wel te vinden voor een zogeheten doelmatig opleidingsaanbod, maar de samenwerking werd nooit formeel bekrachtigd. Ron Kooren is bestuursvoorzitter van het Albeda College. Hij licht toe: “Als je meerdere scholen in een stad hebt, denk je toch weleens: wie doet nu wat? Daarom besloten we het overleg te structureren. Dat minister Bussemaker van OCW vond dat het beroepsonderwijs doelmatig moest gaan opleiden, was een extra stimulans om zelf initiatief te nemen.”

Organiserend vermogen

Viermaal per jaar komen de bestuursvoorzitters bijeen om doelmatigheidskwesties met elkaar te bespreken. Een secretaris bereidt het overleg voor. Zij inventariseert de ontwikkelingen en signalen die aandacht verdienen en stelt de agenda op. “Dat organiserend vermogen is ongelooflijk belangrijk”, vindt Kooren. “Zo kunnen we direct focussen op afspraken. Denk aan het starten of stoppen van een opleiding, de verdeling over de scholen en een toekomstvisie. Maar het is niet alleen een bestuurlijke aangelegenheid. Per case betrekken we ook de collega die inhoudelijk verantwoordelijk is voor een specifieke opleiding.”

Waanzinnig sexy beroep

Een voorbeeld is de opleiding Luchtvaartdienstverlening. “Dan heb je het over een waanzinnig sexy beroep, dus steeds meer scholen gingen daarvoor opleiden. Al snel groeiden we in Rotterdam van 100 naar 600 studenten. De kans op werk nam echter af, dus dat was echt te veel. In goed overleg besloten we destijds om voor de drie betreffende scholen een numerus fixus in te stellen – een forse stap.”

Aanrader

Het Convenant van Hoboken doet al drie jaar z’n werk. Kooren vindt het een aanrader. “Het biedt een kader voor gestructureerd overleg over het opleidingsaanbod in de regio, afgestemd op de vraag van de arbeidsmarkt. We spreken elkaar in goed vertrouwen en we werken resultaatgericht. Ik denk dat Nederland daarbij gebaat is. Waarom we hebben gekozen voor de naam Hoboken? Ach, dat gebied met de monumentale villa heeft historische betekenis en iedereen wil laten zien dat hij de geschiedenis van Rotterdam kent.”

Zie ook: