Regeling Studiebijsluiter mbo-scholen vernieuwd

Dakdekker
19 maart is in de Staatscourant de nieuwe regeling Studiebijsluiter gepubliceerd. Deze regeling wijkt op een aantal punten af van de vorige. Zo zijn er twee nieuwe indicatoren bijgekomen. Ook worden bekostigde mbo-instellingen verplicht gesteld informatie te tonen op acht indicatoren, die zijn opgenomen in Studie in Cijfers van SBB.

In de zomer van 2017 werd in de Tweede Kamer een motie Studiebijsluiter aangenomen. Op verzoek van de minister van OCW adviseerde SBB hierover. Op basis daarvan is een nieuwe ministeriële regeling opgesteld, waarin staat dat alle bekostigde mbo-scholen een vergelijkbare en goed vindbare studiebijsluiter moeten hanteren.

De bestaande zes indicatoren

Studie in Cijfers laat aan studenten, ouders en studievoorlichters gegevens zien over de opleiding en over de arbeidsmarkt. Voor het ingaan van de nieuwe regeling toonde de tool zes indicatoren: studententevredenheid, percentage geslaagde studenten, doorstroom naar het hbo (alleen zichtbaar voor opleidingen op niveau 4), kans op stage/leerbaan, kans op werk, en startsalaris.

Veranderingen

In de nieuwe regeling zijn de volgende veranderingen opgenomen:

  • de bestaande zes indicatoren worden uitgebreid met twee nieuwe indicatoren: ‘doorstroom binnen mbo’ en ‘percentage gediplomeerden met werk’
  • alle bekostigde mbo-scholen worden verplicht informatie te tonen op de acht indicatoren uit de regeling Studiebijsluiter, op een voor een ieder toegankelijke plaats

Twee nieuwe indicatoren

Het toevoegen van de indicatoren ‘doorstroom binnen mbo’ en ‘percentage gediplomeerden met werk’ geeft een completer beeld aan startende studenten en doet meer recht aan de drievoudige opdracht van het mbo. Daarnaast brengt het toevoegen van de indicator arbeidsmarktpositie balans aan in terugkijken of gediplomeerden de afgelopen jaren werk hebben gevonden op het niveau van hun opleiding en in het vooruitkijken naar Kans op Werk in het verlengde van de opleiding voor studiekiezers.

Niet-bekostigde instellingen

Niet-bekostigde instellingen dienen volgens de regeling op andere indicatoren informatie te leveren dan bekostigde instellingen. Omdat de samenstelling van de studentpopulatie verschilt, zijn in de informatievoorziening van niet-bekostigde instellingen soms andere accenten nodig. Denk aan de volgende indicatoren: de duur van de opleiding, het deel van de opleiding dat in de praktijk plaatsvindt, de begeleiding en bij klassikaal onderwijs de klasgrootte en lesuitval.

Eenduidige en objectieve informatie

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Studie in Cijfers helpt scholen bij het voorlichten van hun studenten. En het helpt studenten en hun ouders bij het maken van een weloverwogen studiekeuze.

Ook op KiesMBO.nl

Studie in Cijfers is beschikbaar op de websites van alle deelnemende scholen en wordt ook gepubliceerd op KiesMBO.nl. SBB ontwikkelde Studie in Cijfers in opdracht van het ministerie van OCW.

Deelnemen aan Studie in Cijfers

Publiceert uw school nog geen Studie in Cijfers? Neem contact op met studieincijfers@s-bb.nl.