Opleidingstool Specialistisch vakmanschap

Opleidingstool Specialistisch vakmanschap
Er is een opleidingstool in de maak voor de beroepsgroepen, die horen bij de sectorkamer Specialistisch vakmanschap van SBB. Samen met Roos Onderwijsprojecten ontsluit het Meld- en Expertisepunt voor elk van de beroepsgroepen een overzicht van het opleidings- en scholingsaanbod per beroepsgroep. Dat is niet alleen voor de student/vakman in opleiding interessant, maar ook voor werkzoekenden en werkenden in het kader van een leven lang ontwikkelen.

Kleinschalige specialistische beroepsgroepen in Nederland zijn te vinden in álle sectoren. Het gaat om een sectoroverstijgende groep van beroepen, met als gemeenschappelijke kenmerken dat ze klein en specialistisch zijn. Dat is precies de reden waarom er binnen SBB een eigen sectorkamer Specialistisch Vakmanschap bestaat, namelijk om te zorgen dat de aandacht voor deze beroepsgroepen niet versplintert en verdwijnt.

De sectorkamer SV voelt zich verantwoordelijk voor de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven en goed beroepsonderwijs voor deze beroepen. De sectorkamer werkt nauw samen met andere sectorkamers. Bij de ontwikkeling van de opleidingstool is de focus in eerste instantie gericht op de 18 beroepsgroepen onderverdeeld in gezondheidstechnisch- en creatief vakmanschap, die standaard behoren bij de sectorkamer Specialistisch Vakmanschap.

Hoe ziet de opleidingstool eruit?

In samenwerking met Rozemarijn van Deelen, onderzoeker van Roos Onderwijsprojecten en al jaren nauw betrokken bij specialistisch vakmanschap, wordt de opleidingstool ‘gevuld’ en verder ontwikkeld. De opleidingstool presenteert per beroepsgroep alle betrouwbare informatie over het opleidings- en scholingsaanbod in Nederland en in het buitenland en bevat zowel regulier als cursorisch aanbod, als informatie over arbeidsmarktkansen.

De verzamelde informatie wordt als input gebruikt om een digitale omgeving te ontwikkelen die brede toepassingsmogelijkheden heeft: voor de student die geïnteresseerd is in informatie over de route naar vakmanschap; voor werkzoekenden die informatie zoeken over de inhoud van het vak en de kansen op werk; voor geroutineerde vakmensen informatie over het up to date blijven en doorontwikkelen in het kader van een leven lang ontwikkelen.

Een voorbeeld is de beroepsgroep van de pianotechnici. De tool maakt een onderscheid in informatie voor vakmensen, werkzaam in het beroep, en geïnteresseerden en werkzoekenden.

De opleidingstool beschrijft de twee brancheorganisaties voor pianotechniek in Nederland en benoemt de reguliere opleidingsmogelijkheden. Pianotechniek in Nederland is een unieke opleiding die alleen aan het Hout- en meubileringscollege (HMC) in Amsterdam gevolgd kan worden. In het buitenland is een aantal gerenommeerde vervolgopleidingen. Daarnaast zijn er periodiek mogelijkheden om cursussen, workshops, seminars en webinars te volgen. De tool vermeldt de digitale platforms en kenniskringen die openstaan voor zowel studenten als werkzame pianotechnici.

Ook beurzen, evenementen en vakbladen komen aan bod. De opleidingstool biedt geïnteresseerden en werkzoekenden informatie over de inhoud van het vak, de kansen op een stage en het arbeidsmarktperspectief. Arbeidsmarktrelevante keuzedelen met een zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt kunnen met een mbo-certificaat worden afgesloten. Daarmee kunnen werkenden en/of werkzoekenden breder inzetbaar of beter toegerust worden voor de veranderende arbeidsmarkt.

Werk in uitvoering

In de eerste fase van het project wordt door middel van interviews en daaropvolgend deskresearch alle relevante informatie per beroepsgroep verzameld. Daarnaast leveren interviews met vakmensen uit de specifieke branche, vakdocenten en andere experts de benodigde informatie om het beeld zo volledig mogelijk te krijgen. De verkregen informatie wordt ter bevestiging aan de brancheorganisaties voorgelegd.

Fase 2 omvat het ontsluiten van deze informatie via een digitale omgeving. Het onderhoud is in eerste instantie in handen van het Meld- en Expertisepunt. De mogelijkheid om de tool in de toekomst door de betrokken partijen zelf te laten onderhouden door middel van een login op de omgeving, wordt nog onderzocht. Tijdens het Event 2020 zal de Opleidingstool gepresenteerd worden.