Opleidingen tot technicus service en onderhoud naar vier jaar

Student en praktijkopleider
De sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving adviseerde in april 2017, op dringend verzoek van het betrokken onderwijs en bedrijfsleven, om voor twee kwalificaties op niveau 4 een vierjarige opleidingstijd toe te kennen. De minister van OCW nam dit advies over.

Het gaat om de kwalificaties:

  • Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie (crebo 25309)
  • Technicus service en onderhoud werktuigbouw (crebo 25310)

OCW voegde de kwalificaties op 22 juli 2017 toe aan bijlage 4 van de Regeling vaststelling kwalificaties en opleidingsdomeinen 2016. Voor de middenkaderopleidingen in deze bijlage kan het bevoegd gezag van de school een studieduur van vier jaar vaststellen.

NB De kwalificaties zelf zijn inhoudelijk ongewijzigd. Daarom zijn ook de crebonummers gelijk gebleven. Dat de kwalificaties nu vierjarig zijn, is vermeld in de Verantwoordingsinformatie van het kwalificatiedossier Service- en onderhoudstechniek. Vanaf 1 augustus 2017 geldt, dat studenten die met de opleiding starten voor 960 sbu aan keuzedelen moeten volgen.