Opleiding Orthopedisch schoentechnicus weer van start

Foto orthopedisch schoentechnicus
In september start de opleiding Orthopedisch schoentechnicus aan Dutch HealthTec Academy (DHTA). De opleiding is twee jaar niet aangeboden, maar uit een arbeidsmarktverkenning bleek dat de branche wel behoefte heeft aan afgestudeerden. Daarom zette DHTA zich samen met de branche en het Meld- en expertisepunt in voor de doorstart van deze bbl-opleiding.

In 2018 deed het DHTA een melding bij het Meld- en expertisepunt. “Het aantal studenten liep terug en dat bracht het risico met zich mee dat de opleiding op termijn zou verdwijnen”, vertelt directeur van het DHTA Ruud Mols. “Dat zou ertoe leiden dat de kennis van het vak verdwijnt, iets dat we willen voorkomen.”

Verbinden met de sector

Het Meld- en expertisepunt gaf opdracht tot het uitvoeren van  een arbeidsmarktverkenning . “Het onderzoek hebben we uitgebreid besproken met branchevereniging NVOS-Orthobanda. Daaruit blijkt dat er wél behoefte is aan mbo-gediplomeerde orthopedisch schoentechnici, maar de opleiding belangrijke verbeterpunten kent. Dus daarom is de opleiding doorgelicht en op enkele cruciale onderdelen verbeterd. Ook onze nieuwe docenten Rianne van Pijkeren en Ivo Balk geven een kwaliteitsimpuls: kundig en uit de branche. Ik wil zo graag laten zien- dat DHTA staat voor het beste onderwijs in de markt voor Gezondheidstechniek. Ik vind het daarbij belangrijk continu te verbinden met de sector, zodat we goed, passend onderwijs leveren. Daarom hebben we op frequente basis contact met de branche, bedrijven en het Meld- en expertisepunt”, gaat Mols verder.

Creatief, technisch en met mensen

“Nederland is een van de beste in orthopedische schoentechniek, en toch kennen weinig mensen het vak”, vertelt docent Rianne van Pijkeren. “ Vanwege de vergrijzing en de stijging van welvaartsziekten blijft de vraag naar aangepaste schoenen stijgen. Daarnaast wordt het vak beïnvloed door ontwikkelingen. Zo maken we steeds vaker digitaal deelproducten, scannen we de voet en kunnen we 3D-printen. Orthopedische schoenen hadden een stoffig imago, maar we werken met verbeterde technieken en materialen voor het ontwerpen van de schoen. Als vakman ben je creatief, technisch en je helpt mensen.”

Dynamisch en innovatief

“De oorspronkelijke opleiding tot orthopedisch schoentechnicus is vernieuwd en aangevuld”, zegt van Pijkeren. “Zo betrekken we leerbedrijven om het aanbod dynamisch en innovatief te maken. Ook hebben we contact met Hogeschool Fontys om de doorstroom naar het hbo te versoepelen. De afgelopen jaren is de opleiding enorm veranderd. Zo is het nu een vierjarige opleiding, terwijl het vroeger acht jaar duurde voordat je het diploma had. In de toekomst willen we daarom nog meer relevante en interessante keuzedelen ontwikkelen. Zo kunnen studenten hun kennis verdiepen en verbreden.”

Voor de opleiding zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Studenten kunnen zich tot 1 september inschrijven via www.dhta.nl.