Opleiding Gemotoriseerde tweewielers staat er weer stevig voor

Vlag van BOVAG
Een einde aan de opleiding Gemotoriseerde tweewielers omdat de docent op een roc met pensioen gaat. Zo willekeurig kan een besluit toch niet worden genomen, meent Hylke Warners van bracheorganisatie BOVAG. Warners trekt aan de bel en komt in overleg met negen roc’s en de sectorkamer tot een toekomstbestendig plan. Een voorbeeld van de goede samenwerking rond doelmatigheid.

Hylke Warners is senior beleidsmedewerker onderwijs bij BOVAG. Als hij het signaal krijgt dat een roc met de opleiding Gemotoriseerde tweewielers stopt, neemt Warners het initiatief om alle roc’s waar studenten leren voor motorfietstechnicus of scootertechnicus op niveau 2 of 3 uit te nodigen voor een gesprek over de toekomst van de opleiding. “Ik drink veel kopjes koffie met mensen”, lacht hij. “Onze leden moeten beschikken over voldoende beginnende vakmensen van het juiste opleidingsniveau. Ik help de betrokken partijen graag om de goede kant op te bewegen.”

Klein en kwetsbaar

Met landelijk circa 200 studenten is de opleiding Gemotoriseerde tweewielers klein en kwetsbaar. Warners: “We zagen dat het ene roc een grote afdeling had, terwijl het andere maar zes of zeven studenten telde. Door samen een plan te maken wilden we de opleidingen overeind houden. Met name de toenmalige bedrijfstakgroep speelde een belangrijke rol. Deze ging in overleg met de betrokken roc’s om te komen tot een indikking van het aantal opleidingslocaties. En dat is gelukt. Op de overgebleven roc’s staat de opleiding er nu stevig voor.”

Massa maken

Dat minder roc’s de opleiding aanbieden betekent dat studenten soms verder moeten reizen. Maar dat is geen issue, weet Warners: “We hebben het over een bbl-opleiding, dus de studenten hoeven maar één dag in de week naar school. Twee uur met de trein reizen of carpoolen vinden ze heel gewoon. Als we de opleiding willen verstevigen, moeten we zorgen dat meer jongeren ervoor kiezen. Door voldoende massa te maken houden we een aantrekkelijke en hoogwaardige opleiding in de lucht.”

Feiten en cijfers

Warners verruilt BOVAG voor een volgende uitdaging, maar kijkt tevreden terug op de samenwerking. “Iedereen zat aan tafel. Dit was echt een gezamenlijke actie van de roc’s, de sectorkamer en BOVAG. Kenniscentrum Innovam stelde heel veel kwalitatief goede feiten en cijfers beschikbaar. Die rol, die tegenwoordig bij SBB ligt, is van wezenlijk belang en moet ook in de toekomst worden geborgd. Ik wens alle partijen een blijvend goede samenwerking. Als ze elkaar één of twee keer per jaar ontmoeten, komt het juiste aantal beginnende vakmensen met state-of-the-artkennis op de arbeidsmarkt terecht.”

Zie ook: