Opleiding betonstaalverwerker weer van start

Student en praktijkopleider bouw
De opleiding Betonstaalverwerker is weer gestart. De opleiding is drie jaar niet aangeboden, maar de branche bleek behoefte aan gediplomeerden te hebben. De Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN), het Meld- en expertisepunt en andere betrokken partijen zetten zich in voor doorstart van deze bbl-opleiding.

In de zomer van 2017 ontving het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap een melding van VWN, omdat zij de opleiding Betonstaalverwerker graag weer uitgevoerd wilde zien. Naar aanleiding van de melding hebben diverse constructieve gesprekken en werksessies plaatsgevonden en zijn door de branche actief een aantal roc’s benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van de opleiding. In september zijn 15 studenten gestart met de opleiding op het SOMA College.

Nieuw lesmateriaal

De VWN, Civilion en het SOMA College dienden met succes bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) de aanvraag ‘Realisatie opleidingen betonstaalverwerken in Nederland’ in. Het RIF heeft tot doel om duurzame Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) in het beroepsonderwijs te stimuleren. Zo worden mbo-studenten nog beter voorbereid op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Met de toekenning van middelen uit het RIF wordt onder andere nieuw lesmateriaal ontwikkeld voor de opleiding.

Samenwerkingsovereenkomst

In het kader van de RIF is voor de komende vier jaar een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de VWN, Civilion en het SOMA College. Daarmee is een duurzame basis gelegd voor de continuïteit van de opleiding.