Ontwikkeling branche-opleiding voor erfgoedhoveniers

Vertegenwoordigers hoveniers
Vertegenwoordigers van erfgoedhoveniers en hoveniers hebben de mogelijkheden voor een opleiding besproken. Ze praatten onder andere over het keuzedeel en een branche-opleiding voor erfgoedhoveniers.

Het Gilde van Tuinbazen en de Vereniging voor Erfgoedhoveniers had behoefte aan ondersteuning bij het ontwikkelen van een opleidingsarrangement voor de erfgoedhovenier. Daarom deed zij een beroep op het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Met het oppakken van de melding heeft het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap onder andere bijgedragen aan het vergroten van het draagvlak voor een opleiding.

Keuzedeel

Voor de erfgoedhovenier is het kader voor het keuzedeel ‘Beheer groen erfgoed’ ontwikkeld. Het keuzedeel is gekoppeld aan de kwalificaties Vakbekwaam hovenier op niveau 3 en Opzichter/uitvoerder groene ruimte op niveau 4. Het keuzedeel wordt nog niet uitgevoerd, omdat het lesmateriaal nog niet beschikbaar is.

Branche-opleiding

Om kwalitatief goede erfgoedhoveniers voor de toekomst op te leiden heeft het werkveld besloten om een branche-opleiding te ontwikkelen. Mogelijk past de branche-opleiding in de toekomst ook binnen het mbo.

NCE ondersteunt

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) gaat de lacunes in het restauratieonderwijs ontwikkelen. Daarvoor ontving het NCE een subsidie van de minister van OCW. Sinds september 2018 is het NCE aangesloten bij het overleg om de opleidingsbehoeften van de sector te concretiseren, ontwikkelen en organiseren in samenwerking met partijen uit de erfgoedsector. Vanuit deze brede opdracht ondersteunt het NCE bij het ontwikkelen van de branche-opleiding voor de erfgoedhovenier.

Vervolgtraject

Het werkveld bestaande uit Het Gilde van Tuinbazen, Vereniging voor Erfgoedhoveniers, Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed en Branchevereniging VHG gaat samen met het NCE de vakspecifieke kennis in kaart brengen die nodig is voor het vormgeven van de opleiding voor de erfgoedhovenier. Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap blijft op de achtergrond vanuit haar monitoringsrol betrokken. 

Wil je meer weten? Lees het verslag van de bijeenkomst.