Onderwijs en bedrijfsleven aan de slag met nieuwe en duurzame kwalificaties voor ICT

Student en praktijkopleider in de sector ICT
In 2018 worden alle mbo-kwalificaties voor ICT aangepast. Onderwijs en bedrijfsleven gingen daarover in gesprek in het marktsegment en de sectorkamer. De komende tijd geven ze samen invulling aan de contouren. Naar verwachting stelt de minister de nieuwe kwalificaties eind 2018 vast.

Ontwikkelingen als blockchain, internet of things en cybersecurity zijn bijna dagelijks in het nieuws. Dat is ook de sectorkamer ICT en creatieve industrie niet ontgaan. De drie kwalificatiedossiers staan daarom op de onderhoudsagenda voor 2018: Applicatieontwikkeling, ICT- en mediabeheer en ICT-support. Ruim 23.000 studenten zijn op dit moment ingeschreven voor opleidingen binnen deze dossiers.

Verzamelde input

De eerste stappen in het onderhoud zijn gezet. In een kick-offbijeenkomst met onderwijs en bedrijfsleven verzamelden en bespraken de deelnemers beroepeninformatie. Ook de ontwikkelingen in de ICT kwamen aan de orde: wat betekenen die voor de kwalificaties? Het marktsegment en de sectorkamer namen de verzamelde input mee om de contouren op te stellen van het onderhoud.

Kansen om meer vrouwen te interesseren

De contouren laten zien dat de sectorkamer voornemens is het aantal kwalificaties terug te brengen. Tegelijk wordt juist de breedte opgezocht met het oog op ICT in andere contexten. Dat biedt ook kansen om meer vrouwen voor de ICT te interesseren. Specifiek voor niveau 2 wordt nu aanvullend onderzoek gedaan naar de bredere ontwikkeling: zijn er aangrenzende kwalificaties op niveau 2 die volstaan, eventueel met aanvullende keuzedelen, of is er behoefte aan een bredere, op service gerichte medewerker in de context ICT?

Eind 2018 vastgesteld

De komende tijd geven onderwijs en bedrijfsleven samen invulling aan de geschetste contouren. Naar verwachting stelt de minister de nieuwe kwalificaties eind 2018 vast.