Nieuwe SBB gaat van start

Nieuwe bord logo SBB geplaatst
Zaterdag 1 augustus 2015 is de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) van start gegaan met de uitvoering van drie wettelijke taken voor goed beroepsonderwijs en aansluiting op de praktijk. Hieraan voorafgaand hebben de kenniscentra en SBB intensief samengewerkt aan de realisatie van de overdracht van deze taken. Het nieuwe SBB zal voortbouwen op de kennis en kunde van jaren die hiermee vanuit de kenniscentra is overgekomen.

Tegelijk zijn vanuit de kenniscentra 430 adviseurs praktijkleren bij SBB in dienst gekomen. Zij gaan de leerbedrijven eenduidig op een nieuwe manier bedienen met een uitgebreider online dienstverleningspakket en een meer regionale aanpak.

De nieuwe SBB is gevestigd in Zoetermeer en heeft nu 560 medewerkers.

Eén uitvoeringsorganisatie

Vanwege een bezuinigingsopdracht en behoefte aan minder bestuurlijke drukte hebben de 17 kenniscentra de wettelijke taken aan SBB overgedragen.

Deze drie wettelijke taken omvatten de beroepspraktijkvorming, kwalificeren en examineren en ontwikkelingen in de beroepen en arbeidsmarkt: arbeidsmarkt-, stage- en doelmatigheidsinformatie. Zo is er nu één uitvoeringsorganisatie die alle 232.000 leerbedrijven erkent en één loket voor deze taken vormt.

Deze bundeling van taken en bevoegdheden binnen één organisatie, waarin de verschillende sectoren intensief samenwerken, beoogt de aansluiting tussen onderwijs en het regionale bedrijfsleven meer gecoördineerd en effectief aan te pakken. Hierdoor kunnen mbo-scholen beter inspelen op de ontwikkelingen binnen de regionale arbeidsmarkt en (aankomend) studenten goed adviseren over hun kansen op een baan. 

Belang van sectorale kennis

De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van het onderwijs nemen met mandaat van hun achterban actief deel binnen de nieuwe SBB. Zo wordt sectorale kennis geborgd. Tussen onderwijs en bedrijfsleven worden afspraken gemaakt over onder andere de kwalificatiestructuur en worden adviezen uitgebracht aan het bestuur van SBB.

Alleen publieke taken

SBB zal zich alleen met publieke taken bezighouden, dus niet met private taken zoals de verkoop van trainingen.


Meer informatie

Meer informatie over SBB treft u aan op deze website. Maar u kunt ook contact opnemen met SBB medewerkster Thea Koopman: t.koopman@s-bb.nl om een afspraak te maken voor een op maat toegesneden presentatie over de nieuwe organisatie.