Nieuwe reeksen keuzedelen bekend

Student en praktijkopleider in de sector ICT
De minister van OCW kan iedere drie maanden nieuwe keuzedelen voor het mbo vaststellen. 1 juli 2016 biedt het bestuur van SBB 165 keuzedelen aan. Daarmee komt het totaal aan beschikbare keuzedelen op 625.

Een voorbeeld van een nieuw keuzedeel is Veilig programmeren, een initiatief van het ROC van Amsterdam. In dit keuzedeel doet de beginnend beroepsbeoefenaar specialistische kennis en vaardigheden op, om tijdens het ontwikkelen van applicaties voldoende maatregelen te treffen op het gebied van beveiliging.

Luchthavenoperatie en -organisatie

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek deed een aanvraag voor het keuzedeel Luchthavenoperatie en -organisatie. Hierin leert de beginnend beroepsbeoefenaar hoe de organisatie op een luchthaven is geregeld, om de processen aan luchtzijde en landzijde zo efficiënt, effectief en veilig mogelijk te laten verlopen.

Volgende keuzedelen

Nog niet alle keuzedelen worden aan de minister aangeboden. Een aantal reeds ontwikkelde keuzedelen in de sector Techniek en gebouwde omgeving wordt in de komende periode nader bestudeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zodat deze op 1 oktober alsnog ter vaststelling kunnen worden voorgelegd en snel in het nieuwe schooljaar beschikbaar zijn.

Doe een aanvraag

Op verzoek van onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelt SBB voortdurend nieuwe keuzedelen. Hebt u een wens of idee? Doe een aanvraag. Op onze website vindt u een actueel overzicht van aangevraagde keuzedelen.