Nieuwe mbo-certificaten vergroten kansen op de arbeidsmarkt voor medewerkers thuiszorg

Nieuwe mbo-certificaten
Vandaag reikte minister van OCW Ingrid van Engelshoven de eerste mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van een opleiding uit aan 34 medewerkers van Haagse Wijk- en Woonzorg, variërend in leeftijd van 34 tot 62 jaar. Met deze certificaten zijn de werknemers breder inzetbaar én blijven ze behouden voor de sector.

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden moeten zich een leven lang ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat het beroep verandert of omdat de kansen op werk in een andere sector groter zijn. Sinds 2016 is het al mogelijk om een wettelijk erkend mbo-certificaat te behalen voor een keuzedeel, het verdiepende en verbredende onderdeel van een mbo-opleiding. Met een pilot onderzoeken onderwijs en bedrijfsleven nu wat er nodig is om ook een mbo-certificaat te verbinden aan een ander onderdeel van een mbo-opleiding.

Regievoering en vakontwikkeling in de zorg

Minister Van Engelshoven reikte vandaag na afloop van een werkbezoek het eerste mbo-certificaat Regievoering en vakontwikkeling in de zorg uit aan 34 medewerkers van Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW Zorg). De medewerkers haalden al eerder het diploma Helpende zorg en welzijn op niveau 2. Zij verrijken dat nu met een mbo-certificaat, behaald na afronding van een onderdeel van de opleiding Verzorgende IG op niveau 3, uitgevoerd door ROC Mondriaan.

Goede samenwerking tussen werkgever en onderwijsinstelling

Desiree Sollewijn Gelpke, bestuurslid HWW Zorg: “Ik ben trots op onze medewerkers die vandaag hun mbo-certificaat krijgen uitgereikt. Zij laten daarmee zien dat ze met hun extra kennis en vaardigheden nog beter zijn toegerust voor het steeds complexere werk in de zorg. De pilot was een kans om onze medewerkers in staat te stellen op een voor hen haalbare manier, naast een baan, bij te leren. Wat we vooral hebben geleerd is dat een goede samenwerking tussen werkgever en onderwijsinstelling essentieel is voor succes.”

Leven lang ontwikkelen

Harry de Bruijn, bestuurslid ROC Mondriaan: “Voor ons is deze pilot een mooie proeftuin voor de verdere flexibilisering van ons onderwijs, dat nog beter aansluit op wat de arbeidsmarkt wil. Het succes zit hem wat mij betreft in het maatwerk dat we hebben kunnen leveren. Bovendien gaan maar liefst 20 medewerkers nu de volledige mbo-opleiding Verzorgende IG op niveau 3 volgen. Hét bewijs dat laagdrempelig onderwijs op maat volwassenen motiveert om door te leren, en concreet invulling geeft aan een leven lang ontwikkelen.”

Pilot mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen

In de eerste ronde van de pilot zijn 14 certificaten ontwikkeld, die zijn verbonden aan onderdelen van de opleiding Kok tot Decoratie- en restauratieschilder. En van Monteur service en onderhoud installaties en systemen tot Vakbekwaam medewerker veehouderij. Inmiddels is de pilot uitgebreid om nieuwe certificaten mogelijk te maken. De pilot loopt door tot in 2020 en wordt uitgevoerd door SBB in opdracht van het ministerie van OCW.

Zie ook: