Minister van OCW informeert Tweede Kamer over evaluatie SBB

Kantoor SBB in Zoetermeer
Vandaag informeerde minister Van Engelshoven van OCW de Tweede Kamer per brief over de evaluatie van SBB. De minister noemt hierin de overheveling van wettelijke taken, in ruim drie jaar tijd, van zeventien kenniscentra naar één landelijke samenwerkingsorganisatie een prestatie van formaat.

Sinds 1 augustus 2015 is SBB bij wet verantwoordelijk voor taken die voorheen bij zeventien afzonderlijke kenniscentra waren belegd. Taken zoals het adviseren van de minister van OCW over de kwalificatiestructuur, de kwaliteitsborging en het zorgen voor voldoende aanbod van leerbedrijven. In 2018 is de wet geëvalueerd. Hieruit blijkt – zo schrijft de minister – dat SBB een prestatie van formaat heeft geleverd en dat de doelen van de wet grotendeels zijn gerealiseerd.

De evaluatie laat zien dat SBB, hoewel het werk met fors minder middelen moest worden verricht, in staat bleek de wettelijke taken op hetzelfde niveau te vervullen. Verder blijkt dat de ‘bestuurlijke drukte’ over het geheel genomen werd verminderd. Onderwijs en bedrijfsleven geven aan dat één landelijke organisatie en gecoördineerde sectorale afstemming een betere basis biedt om versneld innovaties binnen de kwalificatiestructuur mogelijk te maken. Het wordt door alle partijen als meerwaarde ervaren dat nu één organisatie de erkenningen van leerbedrijven uitvoert. Tot slot is de beoogde efficiencydoelstelling gerealiseerd. Een aandachtspunt is het behoud van sectorale betrokkenheid van een deel van het bedrijfsleven en sectorspecifieke kennis.

“We zijn er trots op dat de minister vaststelt dat er een grote prestatie is geleverd: de doelen zijn grotendeels gerealiseerd en we hebben met elkaar een slagvaardige organisatie neergezet”, zegt directievoorzitter van SBB Hannie Vlug. “We blijven aan de slag om de sectorale betrokkenheid van het bedrijfsleven te optimaliseren. Verder spelen we in op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en moderniseren we onze dienstverlening aan scholen en bedrijven. En we maken ons sterk om kansen te bieden aan zowel werkenden als werkzoekenden om zich een leven lang te ontwikkelen.”

Lees de Kamerbrief en het rapport op de website van de Rijksoverheid.