Minister: herziene kwalificatiestructuur speelt in op veranderende arbeidsmarkt

Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap
In haar visiebrief 'Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap', die Jet Bussemaker 14 september naar de Kamer stuurde, onderschrijft de minister de ruimte die de herziene kwalificatiestructuur biedt voor vernieuwing. Dat geldt ook voor de keuzedelen en regionale samenwerking. De toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt daarom. Zo geeft de minister opnieuw steun aan de adviezen van onderwijs en bedrijfsleven.

Dit jaar worden in het mbo keuzedelen geïntroduceerd. Hiermee krijgen actuele ontwikkelingen vanaf nu snel een plek in het beroepsonderwijs. Vaak zitten deze in het delen van kennis tussen beroepen. Verenigd in SBB investeren onderwijs en bedrijfsleven op deze wijze in een toekomstbestendige balans tussen vakmanschap en innovaties. Bijvoorbeeld gps-informatie, die snel opkomt in ICT-beroepen, maar ook in de bouw, de gaming en het beheer van de openbare ruimte. Daarvoor is het keuzedeel Geo-ICT ontwikkeld.

Publiek-private samenwerking en onderwijs op maat

De minister stimuleert met haar brief de publiek-private samenwerking voor praktijkgericht onderwijs op maat. Het bedrijfsleven participeert onder meer met kennis, moderne technologieën en praktijkinstructeurs. Het leren in de praktijk is het toonbeeld van de samenwerking in de opleiding van mbo-studenten. In de regio hebben scholen en bedrijven al intensieve samenwerkingsvormen die aansluiten bij de wensen van studenten en leerbedrijven. Bijvoorbeeld door beroepspraktijkvorming en onderwijs op één locatie te organiseren, zoals bij De Vries Scheepbouw Makkum B.V., tevens het Beste Leerbedrijf van 2014, en ROC Friese Poort. De studenten zijn 40 uur per week op de scheepswerf, waar zij twee dagdelen onderwijs krijgen van docenten van het roc. 

Versterking bbl

In afstemming met bedrijven in de regio variëren scholen al in de verhouding onderwijs door docenten en leren in de praktijk. Zo wordt binnen bestaande leerwegen gezocht naar de optimale balans tussen onderwijs en het leren in de praktijk van het beroep. Onderwijs en sociale partners binnen SBB slaan de handen ineen om de verdere terugloop in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) tegen te gaan. Juist de bbl biedt veel jongeren en werknemers de beste kans op een goede beroepsopleiding. In landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is de bbl een groot goed en een belangrijke succesfactor voor een lage jeugdwerkloosheid. Steun van de overheid bij dit streven is vereist.