Minister Bussemaker te gast bij SBB

Minister Jet Bussemaker op de foto met SBB Bestuursleden Michaël van Straalen en Jan van Zijl
Dinsdag 9 juni vond het bestuurlijk overleg tussen OCW en SBB plaats bij SBB. Jet Bussemaker, minister van OCW, was te gast in Zoetermeer om de overdracht van de wettelijke taken naar SBB te markeren. 'Jullie zijn goed bezig', aldus de minister.

Het dagelijks bestuur en de directie SBB vertelden de minister over gezette stappen, lopende veranderingen en komende uitdagingen. De minister was onder de indruk van al het werk dat in korte tijd is verricht en de behaalde resultaten. Michaël van Straalen bevestigde dat er heel hard is gewerkt. Er is veel van de medewerkers gevraagd – zowel van de huidige medewerkers als van de nieuwe medewerkers die naast hun baan bij een kenniscentrum al een paar dagen per week bij SBB bouwen aan de nieuwe organisatie.

Resultaten onderwijs en bedrijfsleven

Jan van Zijl en Michaël van Straalen gingen ook in op de resultaten die onderwijs en bedrijfsleven in SBB de afgelopen jaren bereikten. Er zijn belangwekkende adviezen verstrekt aan de minister. De behandeling van het wetsvoorstel Keuzedelen deze week in de Tweede kamer is een belangrijke mijlpaal in de herziening van de kwalificatiestructuur. Kortom: het gaat echt ergens over in SBB.

Doelen

Tijdens het overleg herhaalde algemeen directeur van SBB André Timmermans nog eens de doelen van SBB:

  • studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan
  • bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben

Als illustratie van de manier waarop SBB haar doelen realiseert, bekeek minister Bussemaker het filmpje Blijf met SBB investeren in jong talent. 'Helder, overzichtelijk', reageerde de minister.

Op koers

De nieuwe samenwerkingsorganisatie ligt op koers. De klanten van SBB zijn geïnformeerd, de medewerkers weten wat hun taak is en cultuurverandering en opleidingstrajecten zijn in volle gang. Timmermans legde uit dat de 45 medewerkers uit alle lagen van SBB inmiddels een start maakten met het presentatieteam van SBB, dat op verzoek langskomt bij scholen en bedrijfsleven voor een nadere toelichting en om vragen te beantwoorden.

Persoonlijk contact blijft

Per 1 augustus ondersteunt SBB leerbedrijven en scholen met moderne online dienstverlening in combinatie met persoonlijk contact in de regio door de adviseurs praktijkleren.

 'BIijf met SBB investeren in jong talent'