Meld stagediscriminatie

gebouw sbb
In het middelbaar beroepsonderwijs zijn dagelijks 250.000 leerbedrijven actief met het opleiden van studenten in de beroepspraktijk. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken binnen SBB samen om iedere student de beste stageplaats of leerbaan te bieden. Leerbedrijven dienen hiertoe een fysiek en sociaal veilige leeromgeving te bieden als voorwaarde voor de erkenning om studenten te mogen opleiden.

Wanneer door discriminatie de persoonlijke belangen van een student in de zoektocht naar een stage of tijdens de stage worden geschaad is dit onaanvaardbaar, onacceptabel en dient dit te allen tijde te worden gemeld. Onderwijs en bedrijfsleven zullen discriminatie van welke aard dan ook – leeftijd, geloof, seksuele identiteit, culturele achtergrond, et cetera – nooit accepteren.

In juni 2017 heeft de minister van OCW namens beroepsonderwijs en bedrijfsleven het meldpunt Stagediscriminatie op de website van SBB gelanceerd. Meldingen die via het meldpunt binnenkomen worden actief door SBB opgepakt met als zwaarste sanctie het intrekken van de erkenning als leerbedrijf. Samen met de betrokken school zoekt SBB voor de getroffen student zo nodig naar een vervangende stageplek. Studenten mogen nooit de dupe worden van een intrekking van de erkenning. Tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018 zijn zeventien meldingen via het meldpunt Stagediscriminatie ontvangen. SBB heeft alle meldingen onderzocht. Bij één leerbedrijf is de erkenning ingetrokken vanwege aantoonbare discriminatie.

De binnen SBB samenwerkende partijen omarmen het idee van minister Van Engelshoven om in het schooljaar 2018-2019 samen de bekendheid van het meldpunt Stagediscriminatie onder alle studenten te vergroten. Het is belangrijk ieder vermoeden van stagediscriminatie bij SBB te melden. Dit kan via de gele knop op de homepage van www.s-bb.nl of direct via het meldpunt Stagediscriminatie.