Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap gaat door

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap is sinds 2016 ondergebracht bij SBB, voor vijf jaar gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Aan de subsidie leek dit jaar een einde te komen, maar inmiddels is duidelijk dat het meldpunt doorgaat.

Verschillende partijen hebben zich hard gemaakt om te zorgen dat deze belangrijke functie voor kleinschalige specialistische beroepen en opleidingen doorgang kon vinden. Tot de Tweede Kamer aan toe, waar een motie is aangenomen voor een voortzetting van de activiteiten van het meldpunt.

Oproep en actieve lobby MKB-Nederland hadden effect

Jacco Vonhof is voorzitter van MKB-Nederland en boegbeeld van het meldpunt. Begin september stuurde hij een brief aan de ministers van SZW, EZK en OCW, waarin hij zijn zorgen uitte over de toekomst van het kleinschalig specialistisch vakmanschap. De oproep en de actieve lobby van MKB-Nederland hebben effect gehad.

Kamerleden ondertekenden motie voor continuering

Tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer over de begrotingsbehandeling van OCW voor 2021 op 15 oktober heeft Eppo Bruins (CU) een motie ingediend die medeondertekend is door Paul van Meenen (D66), Anne Kuik (CDA) en Bart Smals (VVD) voor continuering van de subsidie voor de komende twee jaar.

Activiteiten in ieder geval tot 1 januari 2023 voortgezet

Op 27 oktober is over de motie gestemd en deze is met een meerderheid aangenomen. Het gaat om een aanzienlijk lager subsidiebedrag dan de afgelopen jaren, maar dit betekent wel dat het meldpunt een deel van zijn activiteiten in ieder geval tot 1 januari 2023 kan voortzetten.