Meer keuze voor mbo-student door succesvolle benutting keuzedelen

Drones
90% van de keuzedelen wordt opgenomen in het aanbod van scholen. Dat blijkt uit de rapportage monitor keuzedelen die SBB recent publiceerde. Tegelijk presenteerde SBB een dashboard, waarin scholen en studenten kunnen zien welke keuzedelen waar worden aangeboden.

De monitor keuzedelen geeft informatie over de mate waarin keuzedelen leiden tot flexibeler onderwijs, maatwerk bieden voor studenten en inspelen op landelijke of regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De nieuwste monitor laat niet alleen zien dat 90% van de keuzedelen wordt benut, maar ook dat ze breder worden ingezet in het onderwijs: bij meer opleidingen en met meer deelnemers. Voor leerbanen (bbl) is 76% opgenomen in het aanbod. Voor bol-studenten ligt het aandeel op 87%.

Goed benut

SBB onderzocht ook hoe het keuzeproces op scholen is ingericht en hoeveel er te kiezen valt door studenten. Het blijkt dat de keuzemogelijkheden licht toenamen. Zo steeg het aantal keuzedelen in 2018 tot boven de 1000, al vlakt de groei nu af tot circa 20 keuzedelen per kwartaal. De meeste keuzedelen betreffen de sectoren Techniek en gebouwde omgeving en Voedsel, groen en gastvrijheid. 60 keuzedelen zijn sectoroverstijgend gekoppeld. Dit betreft 45% van de door studenten gekozen keuzedelen.

Handig dashboard

Naast de monitor ontwikkelde SBB een handig dashboard. Bezoekers vinden er de aangeboden en gekozen keuzedelen per sector, leerweg en onderwijsinstelling. Zo wordt bijvoorbeeld het keuzedeel ‘Drones - techniek’ op zeven scholen aangeboden. Verder blijkt dat het keuzedeel ‘Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)’ het meest wordt gekozen. Van de keuzedelen die worden beloond met een mbo-certificaat staat ‘Digitale vaardigheden basis’ op de eerste plaats.

Zie ook: