Mbo-studenten geven stages en leerbanen ook dit jaar een 8

Student en praktijkopleider grond-, weg- en waterbouw
Mbo-studenten geven hun stages en leerbanen gemiddeld een 8. Van de praktijkopleiders van erkende leerbedrijven krijgen stages en leerbanen gemiddeld een 7,5. Dat blijkt uit de derde BPV Monitor over 2018 die SBB vandaag publiceert.

Naast de rapportcijfers 8 en 7,5, die hetzelfde zijn als in 2017, laat de BPV Monitor zien dat de tevredenheid van bbl-studenten over de aansluiting van de werkzaamheden tijdens de leerbaan op het niveau van hun opleiding toenam van 79% in 2017 naar 83% in 2018.

Goed beeld van het beroep

Van de bol-studenten was 67% tevreden over de voorbereiding door het leerbedrijf op de stage. In 2017 was dat 64%. Verder is 89% van de ruim 40.000 bevraagde praktijkopleiders tevreden over het werk dat de student heeft uitgevoerd tijdens de stage of leerbaan. Van de bijna 9.000 studenten is 92% tevreden of zeer tevreden over wat ze in die periode leerden.

Bijna alle studenten kregen een goed beeld van het beroep waarvoor ze leren. Ongeveer 90% van de respondenten geeft aan dat er op enig moment overleg was met het bedrijf en de school, al vond 25% dat het aantal contactmomenten te weinig was.

Investeren in de toekomst

Hannie Vlug, directievoorzitter SBB: “Het is een compliment voor onderwijs en bedrijfsleven dat de tevredenheid over de stages en leerbanen blijvend hoog is. Maar dat wil niet zeggen dat we er zijn. We roepen scholen en leerbedrijven op om met de resultaten aan de slag te gaan, en blijvend te investeren in de kwaliteit van stages en leerbanen. Investeren in goede begeleiding is voor leerbedrijven bovendien investeren in toekomstig personeel. Door de krapte op de arbeidsmarkt doen leerbedrijven extra hun best om studenten voor zich te winnen – in de werving en promotie, maar ook in de beste begeleiding. En dat loont. In veel gevallen gaat de student na een stage of leerbaan namelijk in dienst bij het leerbedrijf.”

Kwaliteit verbeteren

Met de BPV Monitor meten onderwijs en bedrijfsleven in SBB-verband sinds 2016 de kwaliteit en tevredenheid van het leren in de praktijk. Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider van het erkende leerbedrijf en de student. De uitkomsten worden door leerbedrijven en scholen gebruikt om de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren. In 2019 blijft SBB de tevredenheid meten.

In 2018 werden ruim 200.000 praktijkopleiders en 23.000 studenten uitgenodigd voor een evaluatie van de bpv-periode. Ruim 40.000 praktijkopleiders en bijna 9.000 studenten vulden de vragenlijsten volledig in. De landelijke rapportage van de BPV Monitor 2018 is te vinden via www.s-bb.nl/bpvmonitor.

BPV Monitor 2018