Mbo mag van start met de herziene kwalificatiestructuur

Groene ruimte
Per 1 augustus 2016 is de invoering van de herziene kwalificaties en keuzedelen definitief. Tegelijk is het onderhoud hiervan de verantwoordelijkheid van SBB geworden. Vanaf dit schooljaar hebben mbo-scholen de mogelijkheid om op vrijwillige basis te starten met opleidingen die gebaseerd zijn op de herziene kwalificatiedossiers. Mbo-scholen mogen voor deze nieuwe opleidingen keuzedelen inzetten in de zogeheten 'vrije ruimte'.

In een kwalificatiedossier leggen bedrijfsleven en onderwijs samen vast over welke kennis, vaardigheden en competenties een mbo-gediplomeerde moet beschikken. Kwalificaties vormen de basis voor onderwijs en examinering op school en in het bedrijf. De herziene dossiers zijn compact en hebben een duidelijke opzet. Het aantal dossiers is met meer dan een kwart verminderd. Dat geeft scholen de mogelijkheid om hun opleidingen slimmer te programmeren.

Keuzedelen

Daarnaast zijn in het mbo keuzedelen geïntroduceerd. Daarmee kunnen scholen met hun opleidingen flexibel inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt en kunnen studenten zich verder specialiseren voor hun diploma. Voor de invoering van keuzedelen in het mbo wordt de wetgeving aangepast.

Onderhoud

Het onderhoud van de kwalificatiedossiers en keuzedelen is sinds 1 augustus de verantwoordelijkheid van SBB. Die taak heeft SBB overgenomen van de zeventien kenniscentra. Voor het 'vrijwillig jaar' 2015-2016 zijn 166 kwalificatiedossiers beschikbaar op s-bb.nl. Daarnaast zijn op de site al meer dan 250 keuzedelen te vinden. Professionals in het beroepsonderwijs kunnen de informatie in iedere gewenste vorm downloaden en gebruiken bij de ontwikkeling van lesmateriaal en examenproducten.

Ongeveer de helft van alle mbo-scholen maakt gebruik van het 'vrijwillig jaar'. Het merendeel daarvan zal ook al keuzedelen aanbieden bij de nieuwe opleidingen. Voor meer informatie kunt u terecht op deze website.