Mbo gaat studenten meer maatwerk bieden

Student en praktijkopleider in de zorg
Mbo-studenten kunnen zich vanaf 1 augustus 2016 via keuzedelen beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Maandag 22 februari stelt de minister van OCW 400 keuzedelen vast die SBB eerder heeft aangeboden. Met keuzedelen kan worden ingespeeld op de veranderende arbeidsmarkt. Verder voorzien ze in specifieke behoeften van doelgroepen en regio’s. Of ze zijn gericht op bijvoorbeeld de doorstroom binnen het mbo of naar het hbo. Met vermelding op het diploma, krijgen keuzedelen een formele status.

De huidige technologische innovaties veranderen een groot aantal beroepen. Keuzedelen spelen hier nu snel op in. '3D-modeling productietekeningen meubelindustrie' sluit aan op de digitalisering in de meubelindustrie en architectuur. Terwijl 'Zorginnovaties en technologie' mbo-studenten leert om technologische hulpmiddelen in te zetten, zodat bijvoorbeeld ouderen langer zelfstandig blijven. In de grensstreken kunnen mbo-studenten straks het keuzedeel 'Duits in de beroepscontext' kiezen, zodat ze makkelijker over de grens aan het werk kunnen. Elke school is vrij om te bepalen welke keuzedelen ze per kwalificatie aanbiedt.

Sneller inspelen

Met circa drie maanden doorlooptijd is de ontwikkeling van een keuzedeel sneller dan een nieuw kwalificatiedossier. Deze flexibiliteit is belangrijk, omdat het mbo-diploma een landelijk diploma is. Met keuzedelen kunnen scholen straks sneller inspelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Keuzedelen nemen circa 15 procent van de uren per beroepsopleiding in beslag.Voor elke kwalificatie zijn er nu voldoende keuzedelen: ruim 400 met daarnaast nog circa 200 keuzedelen in ontwikkeling. Deze laatste zullen naar verwachting in juli 2016 ter vaststelling aan de minister worden aangeboden.

Nieuwe aanvragen

Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven kunnen voorstellen om een keuzedeel te ontwikkelen. SBB beoordeelt al deze initiatieven die via s-bb.nl/keuzedelen binnenkomen. Zo zijn onderwijs en bedrijfsleven samen verantwoordelijk voor de meerwaarde van het keuzedeel ten opzichte van de kwalificatie waaraan het wordt gekoppeld.