Mbo-certificaat voor lijstenmakers

Afbeelding van lijsten
De minister van OCW heeft aan het keuzedeel Lijsten maken en inlijsten een mbo-certificaat verbonden. Uit een arbeidsmarktverkenning bleek dat de lijstenmakers behoefte hebben aan instroom van nieuwe medewerkers. Met het keuzedeel en het certificaat wil de branche de instroom voor het beroep vergroten.

In 2017 voerde het Meld- en expertisepunt een arbeidsmarktverkenning uit. Daaruit bleek dat lijstenmakers behoefte hebben aan 43 nieuwe beroepsbeoefenaren per jaar. Sinds 2018 is het keuzedeel van start.

Leven lang ontwikkelen 

Om te zorgen dat werkenden en werkzoekenden zich ook kunnen bekwamen in het vak, dienden de branchevereniging Lijstenmakers, Art-Frame en Nimeto Utrecht een verzoek in om aan het keuzedeel een certificaat te verbinden. Het initiatief sluit goed aan bij de flexibilisering van leren en de trend om 'een leven lang leren' zo makkelijk mogelijk te maken. Art-Frame en Nimeto Utrecht zijn met elkaar in gesprek over wanneer de lessen starten waarmee het mbo-certificaat behaald kan worden. Naar verwachting zal dit in het najaar 2019 zijn. Bekijk het filmpje dat Art-Frame en Nimeto Utrecht over de lijstenmaker maakten.