De optiekbranche biedt veel mogelijkheden voor zijinstromers. Dat bleek uit een verkenning naar kansrijke beroepen in gezondheidstechnisch vakmanschap. Reden voor SBB, om samen met branchevereniging NUVO en het onderwijs het mbo-certificaat ‘Assortimentsbeheer optiek en assisteren bij refractie’ te ontwikkelen. Alle partijen, inclusief de mbo-studenten, spreken van een succes.

Volgens Vivian Vijn, beleidsadviseur bij SBB, is er volop werk in de optiekbranche op alle niveaus. Het gaat daarbij om beroepen als (allround) verkoopmedewerker optiek en opticien. “Ondanks de werkgelegenheid maken weinig jonge mbo-studenten de keuze om de optiek in te gaan. Vooral volwassen werkenden en werkzoekenden kiezen voor een baan in de optiek.” Om die zijinstromers op te leiden, is een mbo-certificaat een welkome aanvulling in het onderwijsaanbod. Een combinatie van werken en leren in de praktijk waarbij de deelnemers in korte tijd worden klaargestoomd voor een toekomst in de branche.

SBB verbindt partijen

Binnen het marktsegment Gezondheidstechnisch vakmanschap zijn partners uit onderwijs en bedrijfsleven vertegenwoordigd. Zij adviseren de sector over belangrijke ontwikkelingen. Toen duidelijk werd dat een mbo-certificaat nieuwe instroom in de optiekberoepen kan genereren, heeft Vivian de rol van aanjager op zich genomen. “De branchevereniging van de optiek, NUVO, en verschillende onderwijsinstellingen, zoals Zadkine, waren al aangesloten. Voor iedereen was dit nieuw, we zagen het allemaal als uitdaging", vertelt Vivian.

Samenwerking met scholen en branche

Naast Deltion, DHTA en Summa, heeft Zadkine een bijdrage geleverd aan dit traject. Opleidingsmanager Hans Jaap Abma kijkt tevreden terug op de samenwerking: “Voor mij, als nieuwkomer in deze sector, was dit een mooi initiatief om lijntjes te leggen met andere scholen, SBB en de NUVO. Zonder SBB als aanjager van het proces was het niet gelukt om zoveel deelnemers te helpen aan een mbo-certificaat. Bij Zadkine krijgen zeven deelnemers het mbo-certificaat uitgereikt, dat is een mooi resultaat. Met de baangarantie die dankzij de NUVO is afgegeven zijn onze deelnemers nu voorzien van een baan in de optiek.”

Bas de Nes, directeur van de NUVO zegt: “Als branchevereniging zijn wij medeverantwoordelijk voor de instroom van personeel in de optiekbedrijven. Het mbo-certificaat heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de toegang tot het optiekbedrijf laagdrempeliger te maken. We verwachten de komende jaren dan ook meer nieuwe instromers. De recente samenwerking met SBB en het onderwijs heeft het mbo-certificaat nu al succesvol gemaakt en dat belooft wat voor de toekomst.”

Kansrijk beroep

Vivian legt een verband met leven lang ontwikkelen en het Actieplan stages en leerbanen van SBB. “Bovendien staat het beroep opticien op de Inspiratiekaart voor kansrijke beroepen”, vult ze aan. “Echter ontbrak een mbo-certificaat om het voor om- en bijscholers makkelijker te maken om de overstap naar de optiek te maken.” Nadat de minister het mbo-certificaat goedkeurde vonden de voorlichtingsbijeenkomsten plaats. De matching met de deelnemers verliep via de branchevereniging.

“Samen met UWV en gemeenten, naast SBB ook partners in de 35 regionale mobiliteitsteams, zijn potentiële deelnemers benaderd die vervolgens werden gekoppeld aan de werkgevers. Op de voorlichtingsbijeenkomsten op de vier scholen waren tweehonderd geïnteresseerden,” vertelt Vivian trots.

Baangarantie

Uiteindelijk zijn er 32 positieve matches met werkgevers gemaakt, waarbij de meeste deelnemers vanuit het UWV zijn ingestroomd. Om het mbo-certificaat te behalen deden de deelnemers gedurende drie maanden praktijkervaring op: twee dagen werken in de winkel en één dag naar school. Na succesvolle afronding van het traject zijn de deelnemers klaar om een assisterende functie binnen de optiek uit te voeren. Maar natuurlijk biedt het mogelijkheden om door te stromen naar de bbl-opleiding optiek én hebben werkgevers een extra mogelijkheid in handen om kennis te maken met zijinstromers.

Yvonne de Voogd (54) is een van de gelukkigen die afgelopen maandag haar mbo-certificaat in ontvangst heeft genomen. “Het UWV informeerde mij over de voorlichtingsbijeenkomst van dit traject. Omdat ik een geschiedenis heb in de audicienbranche, heb ik me aangemeld. Ik werd meteen enthousiast”, vertelt ze. Yvonne is blij met de combinatie leren en werken, maar twee dagen in de praktijk is volgens haar te kort. Gelukkig mocht ze snel meer dagen werkervaring opdoen bij het leerbedrijf in haar woonplaats Gouda. Haar leergierigheid heeft haar gebracht waar ze nu staat: “Mij werd een baangarantie aangeboden van een half jaar, maar inmiddels ben ik tot december van dit jaar zeker van een baan.”

Evalueren en inspireren

Zowel de optiekbranche als de deelnemende scholen kijken zeer positief terug op het traject. Ook Vivian is enthousiast over wat is neergezet. “We hebben er veel van geleerd en kunnen dat in de toekomst gebruiken voor verbeteringen. En het smaakt naar meer: we zien wat een leven lang ontwikkelen oplevert voor werkenden en werkzoekenden.”

De samenwerking tussen de verschillende partijen heeft het mogelijk gemaakt dat nieuw talent de optiek kan versterken. “Ik hoop dat we met dit mooie initiatief andere sectoren kunnen inspireren. SBB helpt graag in het samenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven om een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken,’’ besluit Vivian.