Leerbedrijven en studenten tevreden over stages en leerbanen

Praktijkopleider en student printmedia
De eerste uitkomsten van de BPV Monitor 2016 zijn bekend. Uit het onderzoek onder ruim 30.000 praktijkopleiders en 10.000 mbo-studenten naar de kwaliteit van stages en leerbanen, blijkt dat ze tevreden zijn over de beroepspraktijkvorming.

De praktijkopleiders van de leerbedrijven geven de beroepspraktijkvorming (bpv) een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Studenten beoordelen de eigen stage of leerbaan gemiddeld met een 8.

Kwaliteit verbeteren

Onderwijs en bedrijfsleven in SBB-verband ontwikkelden de BPV Monitor om de kwaliteit van de bpv en de tevredenheid te meten. Via online enquêtes beoordelen praktijkopleiders, studenten en bpv-begeleiders van scholen onder meer de gemaakte afspraken, de begeleiding, de uitvoering en de beoordeling. Leerbedrijven, scholen en SBB gebruiken deze informatie om ieder vanuit hun eigen rol de kwaliteit van de bpv verder te verbeteren.

Landelijke rapportage

Op verzoek van het ministerie van OCW, de MBO Raad en VNO-NCW/MKB Nederland levert SBB sinds juni 2016 tussentijds de eerste uitkomsten van de BPV Monitor aan scholen en sectoren. De landelijke rapportage met meer uitkomsten volgt in het najaar van 2016.

Zie ook: