Koning Willem-Alexander bezoekt SBB

Vandaag bracht koning Willem-Alexander een werkbezoek aan SBB. De koning liet zich informeren over SBB’s actieplan voor het behoud van stages en leerbanen en de bijbehorende campagne SBB Helpt. Thema van het werkbezoek was jeugdwerkloosheid. Het bezoek vond plaats bij het erkende leerbedrijf DACHSER in Waddinxveen.

“Het is een enorme eer om de koning te mogen ontvangen en over dit belangrijke onderwerp te spreken”, zegt Hannie Vlug, directievoorzitter van SBB. “Het is een prachtige opsteker voor iedereen die zich met hart en ziel inzet om alle mbo’ers, werkenden en werkzoekenden aan de slag te houden.”

Onderwijs en bedrijfsleven samen in actie

Onlangs lanceerde SBB een actieplan en de ondersteunende campagne SBB Helpt. Daarmee komen onderwijs en bedrijfsleven samen in actie om de knelpunten op de stage- en leerbanenmarkt zoveel mogelijk weg te nemen. Het actieplan moet zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende studenten, zijinstromers en herintreders.

In mei en juni 2020 bereikten adviseurs van SBB en een belteam ruim 50.000 van de 250.000 erkende leerbedrijven met de vraag of hun stages en leerbanen ondanks de coronacrisis nog beschikbaar zijn voor nieuwe studenten. Tot eind juni heeft deze actie 99.000 geactualiseerde leerplaatsen opgeleverd.

Schooluitval en toename jeugdwerkloosheid voorkomen

Ook jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en vmbo maken gebruik van erkende leerbedrijven voor een leerwerktraject of om een praktijkverklaring te behalen. Voor deze jongeren hebben de gebelde leerbedrijven nog eens 880 leerplaatsen beschikbaar.

Praktijkleren in het mbo is cruciaal voor het behalen van een mbo-diploma en daarmee voor een goede start op de arbeidsmarkt. Zo kan schooluitval en een toename van jeugdwerkloosheid worden voorkomen. Dit geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Voor werkenden en werkzoekenden biedt praktijkleren mogelijkheden voor om- en bijscholing. Juist nu veel mensen door de crisis hun baan verliezen.

Discussietafels met erkende leerbedrijven, scholen en beleidsmakers

Op het programma stond een rondleiding over het terrein, waarbij de koning in gesprek ging met mbo-studenten en praktijkopleiders die aan het werk waren. Ook waren er twee discussietafels, waar vertegenwoordigers van erkende leerbedrijven, scholen en beleidsmakers ervaringen deelden en van gedachten wisselden over mogelijkheden om stages en leerbanen te behouden.

Hannie Vlug overhandigde de koning een zilveren pluim, als dank voor zijn aandacht voor het actieplan, maar tegelijk als verwijzing naar de inzet van DACHSER en de 250.000 andere erkende leerbedrijven waar SBB trots op is. “Uit de vorige crisis hebben we geleerd dat we zuinig moeten zijn onze mbo-studenten”, aldus Vlug. “Het zijn de vakmensen van de toekomst.”

DACHSER tweemaal sectorwinnaar in provincie Zuid-Holland

SBB koos voor de locatie van DACHSER omdat het erkende leerbedrijf een breed scala biedt aan mogelijkheden om te leren in de praktijk, voor mbo-studenten die stage lopen op elk mbo-niveau en op vrijwel elke afdeling, maar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die via praktijkleren in het mbo weer een toekomst krijgen. In de verkiezing beste leerbedrijf werd DACHSER in 2018 én 2019 uitgeroepen als sectorwinnaar in de provincie Zuid-Holland.

Benieuwd naar SBB’s actieplan voor stages en leerbanen? s-bb.nl/helpt