Kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen behouden

Gezondheidstechniek
Op 26 februari jl. stuurde de minister van OCW haar beleidsreactie op het thema 'kleine, unieke opleidingen' naar de Tweede Kamer. De minister vindt dat het loket- en expertisepunt behouden moet blijven en wil deze bij SBB positioneren. De verdere uitwerking van dit loket- en expertisepunt zal de minister doen op voorstel van SBB.

In de Sectorkamer specialistisch vakmanschap komen onderwijs en bedrijfsleven samen om thema’s te agenderen op het terrein van beroepspraktijkvorming, kwalificeren/examinering en doelmatigheid. Ook vindt in deze sectorkamer het gesprek plaats over het behoud van de kleine unieke opleidingen.

Brief van de minister aan de Tweede Kamer