Jordi regelt ‘t wel

Jordi regelt ‘t wel
Als stagiair op de werkvloer een reeks vaardigheden leren, dat beloond zien met praktijkverklaringen voor zowel productie als logistiek, en dan ook nog eens een contract in de wacht slepen. Voormalig vso-leerling Jordi heeft het bij CNC International in Weert best naar zijn zin. Een succesverhaal dankzij de flexibele kwalificatiestructuur.

Widdonckschool Weert biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren die op een reguliere school niet goed meekomen. Samen met de leerling, zijn of haar ouders en eventueel een jeugdhulpverlener onderzoekt de school wat er op individueel niveau mogelijk is.

Werken aan vakinhoudelijke en algemene vaardigheden

Ook voor deze bijzondere doelgroep is een goede stage van groot belang. Voor sommige leerlingen is de directe overgang naar bedrijfsleven echter een stap te ver. Daarom beschikt Widdonckschool Weert over een intern simulatiebedrijf: het ATCC, waar de leerlingen zich een goed beeld vormen van mogelijke beroepen. Dat doen ze door te werken aan vakinhoudelijke basisvaardigheden én algemene werknemersvaardigheden, de rode draad die in iedere sector terugkomt.

Oriënteren op persoonlijke interesse voor een arbeidsprofiel

“Elke jongere verdient een passende plek”, zegt coördinator arbeidstoeleiding en stagementor Roland Gielis. “Op het ATCC oriënteren onze leerlingen zich eerst met een verkort arbeidsonderzoek op hun persoonlijke interesse voor een arbeidsprofiel, van horeca tot metaal en van logistiek tot ict. Vervolgens gaan ze hier in huis aan de slag. Is de leerling klaar voor een echte stage, dan is er het netwerk van circa 85 erkende Borisleerbedrijven.”

Kwalificatiedossier als onderlegger

Bij een Borisleerbedrijf wordt de leerling getraind in werkprocessen uit een of meer kwalificatiedossiers. Roland is blij met die flexibiliteit van de kwalificatiestructuur: “In het verleden moesten we zelf op zoek naar maatwerk in de transitie naar arbeid. Nu vormt het kwalificatiedossier de onderlegger voor het hele aanbod. Dat we dezelfde taal spreken maakt het een stuk gemakkelijker. Verder besteden we aandacht aan nazorg, zodat we de duurzaamheid van plaatsing op de arbeidsmarkt bevorderen.”

Praatje maken met de chauffeurs

Ook Jordi volgde de weg naar de arbeidsmarkt via het ATCC. Op zijn stageadres bij CNC International behaalde hij praktijkverklaringen voor werkprocessen uit kwalificatiedossiers in productie en logistiek. Dat ging zo goed dat hij er zelfs een contract aan overhield. “Ik heb heel veel geleerd, bijvoorbeeld laden en lossen en dozen sorteren”, legt Jordi uit. “Verder maak ik pallets verzendklaar en vind ik het leuk om een praatje te maken met de chauffeurs. Het is fijn als John zegt dat ik het goed heb gedaan.”

Veel voldoening

“We zijn gestart met een begeleidingsplan”, kijkt praktijkopleider John Mennen terug. “Op basis daarvan hebben we elke periode samen stappen gezet. Vooral in het begin was de begeleiding intensief, maar het gaf me veel voldoening om te zien hoe Jordi zijn werk steeds beter en zelfstandiger ging doen. Inmiddels kijkt hij uit zichzelf of er pallets moeten worden geseald en zet hij zo nodig een handtekening op de pakbon. Jordi regelt ’t wel.”


Ook leerbedrijf worden voor verschillende doelgroepen?

Wilt u ook leerbedrijf worden voor studenten uit een mbo-entreeopleiding of voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs? Neem contact op met uw adviseur praktijkleren van SBB en maak kennis met deze bijzondere groep van potentiële werknemers.