Internationale WorldSkills Conferentie in Amsterdam

Deelneemster aan Skills 2014
Op 15 en 16 oktober wordt in Amsterdam de tweedaagse WorldSkills Conferentie gehouden. De MBO Raad, Nuffic, het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam en SBB ontwikkelden samen met WorldSkills Netherlands het conferentieprogramma.

De conferentie maakt deel uit van de WorldSkills General Assembly, die van 15 tot en met 18 oktober plaatsvindt. 400 persoonlijk genodigden van skillsorganisaties, beroepsonderwijs, overheden, bedrijfsleven uit de hele wereld komen daar bij elkaar.

Triple Helix

Het Nederlandse Triple Helix-concept (de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid) is de rode draad en tegelijk het visitekaartje van Nederland tijdens deze conferentie. De vraag wordt gesteld of ons stelsel antwoord kan geven op mondiale en nationale vragen en nieuwe uitdagingen voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs, arbeidsmarkt, nationale en internationale samenwerking en skills van jongeren.

Interactief programma

De deelnemers wacht een interactief programma met keynotes, workshops, verdiepingssessies en best practices van sprekers en organisaties uit binnen- en buitenland. Ook zijn er bedrijfsbezoeken naar hybride leeromgevingen in Amsterdam. Op deze wijze worden verschillende dilemma’s en issues besproken. Met de verkregen ideeën en inspiratie kunnen de deelnemers hun eigen positie of hun beroepsonderwijsstelsel thuis verder verbeteren of ontwikkelen.

Onderwerpen

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de toekomst en ontwikkeling van beroepsonderwijs en beroepen, disruptieve technologieën, snelle veranderingen op (inter)nationale arbeidsmarkten en -mobiliteit, motivatie van jongeren, hun beroepskeuze en -perspectieven, het Nederlandse onderwijsstelsel, succesvolle modellen van de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven, de ontwikkeling van (nieuwe) vakwedstrijden, 21ste-eeuwse en digitale skills, internationale netwerken en stages.

Bijdrage SBB

Naast een rol als medeorganisator van het evenement zorgt SBB dat ook leden van de sectorkamers en marktsegmenten aan de WorldSkills Conferentie deelnemen. Bovendien verzorgen we een workshop.