Hoe ervaren leerbedrijven de erkennings- en kwaliteitsgesprekken met adviseurs van SBB? Om die vraag te beantwoorden start begin september een interactiemeting. SBB kijkt uit naar een grote respons.

Graag wil SBB weten hoe leerbedrijven de dienstverlening van adviseurs praktijkleren ervaren en welke verbeterpunten ze eventueel zien. Daarom versturen we na een erkennings- of kwaliteitsgesprek een online vragenlijst. Dat doen we in samenwerking met marktonderzoekbureau MWM2.

Tien tot twaalf vragen

MWM2 stuurt de online vragenlijst naar de medewerker van het leerbedrijf die met SBB een gesprek heeft gehad. Met tien tot twaalf vragen houden we die lijst zo kort mogelijk. Het gaat om de zogeheten net promoter score (NPS), die een indicatie geeft van de klanttevredenheid en klantloyaliteit, aangevuld met enkele open en gesloten vragen.

In 2017, 2019 en 2021 deed SBB een vergelijkbaar onderzoek. De interactiemeting start begin september en duurt vier weken. Na analyse en verwerking zal SBB het resultaat bekendmaken.

Keuze tussen anoniem en niet-anoniem

Deelnemers aan de interactiemeting kunnen zelf kiezen of ze de vragen anoniem of niet-anoniem invullen. Het voordeel van niet-anoniem invullen, is dat de adviseur van SBB de ervaringen en verbeterpunten samen met het bedrijf persoonlijk kan bespreken. De totale gegevens van het onderzoek worden sowieso anoniem samengevoegd.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bedrijven deelnemen, zodat SBB weet hoe haar dienstverlening wordt beoordeeld. Natuurlijk horen we graag welke elementen van een gesprek het bedrijf positief ervaart. Maar we zijn net zo nieuwsgierig naar hoe we het geven van informatie en adviezen verder kunnen veranderen of verbeteren.