Evaluatie en doorontwikkeling SBB 2017 van start

SBB-gebouw in Zoetermeer
De nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ging op 1 augustus 2015 van start. Het huis staat. In 2017 vindt, zoals eerder afgesproken in het bestuur, de evaluatie plaats. Is op onderdelen een verbouwing noodzakelijk? Werken de gemaakte afspraken? Hoe kan de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven (nog) beter gaan functioneren?

Het traject wordt begeleid door de onafhankelijke externe procesbegeleider Eric Jongepier. Gedurende het traject zal hij zowel het onderwijs als het bedrijfsleven, waaronder de leden van de thema-adviescommissies, sectorkamers en marktsegmenten, nauw betrekken.

Ambitieuze planning

De bestuurlijke begeleidingscommissie komt op 24 februari een eerste keer onder leiding van Jongepier bij elkaar. Op 16 maart is er een strategische sessie gepland met de voorzitters en vicevoorzitters van de thema-adviescommissies, sectorkamers, de begeleidingscommissie en het dagelijks bestuur. De ambitieuze planning is erop gericht dat Jongepier in oktober 2017 het eindrapport oplevert.

Zie ook: