Erfgoedhoveniers in beeld gebracht

Hovenier
Erfgoedhoveniers hebben behoefte aan vakmensen met kennis op mbo-niveau. Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap voerde daarom een arbeidsmarktverkenning uit en ontwikkelde een beroepenfilm.

Erfgoedhoveniers wilden het vak een inhoudelijke plek geven binnen het mbo en meldden dit in 2016 bij het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Er was behoefte aan mensen met kennis op mbo-niveau over het vak, dit bleek ook uit de arbeidsmarktverkenning. Met inspanningen van betrokken partijen uit het onderwijs en bedrijfsleven is het keuzedeel ‘Beheer groen erfgoed’ ontwikkeld. Tot op heden wordt het keuzedeel nog niet aangeboden. Het Meld- en expertisepunt voert gesprekken met het werkveld om de vervolgstappen te bespreken.

Beroepenfilm

Om studenten, scholen en ouders een realistisch beeld te geven van de beroepspraktijk van de erfgoedhovenier, maakte het Meld- en expertisepunt hierover een beroepenfilm. Aan de film werkten Gilde van Tuinbazen, Vereniging van Erfgoedhoveniers, Branchevereniging VHG en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed mee. De beroepenfilms geven studenten, scholen en geïnteresseerden een realistisch beeld van de beroepspraktijk. Bekijk de beroepenfilm over de erfgoedhovenier.