Isolatiemonteur, zonnepanelenmonteur, monteur warmtenetten, energieprestatieadviseur. Dat zijn beroepen waar de energietransitie om vraagt. Voor mbo’ers biedt dit bijzondere kansen, of het nu gaat om jonge studenten of volwassen zijinstromers. Met de publicatie ‘Klimaatbanen in de gebouwde omgeving’ brengen UWV, SER en SBB de details in kaart.

Om de klimaatdoelen te behalen moeten nieuwe en bestaande woningen, kantoren en andere gebouwen worden verduurzaamd. Het bouwen en aanpassen van al die gebouwen vraagt om technisch geschoolde medewerkers. Maar juist aan die medewerkers zien werkgevers in Nederland een groot tekort.

46.000 vacatures

In het derde kwartaal van 2021 telde UWV bijna 46.000 vacatures voor beroepen in de sector Techniek en gebouwde omgeving die nodig zijn voor de klimaatdoelen. De meeste vacatures staan open voor werkvoorbereiders en calculatoren bouw en installatietechniek (4.700), loodgieters en installateurs (4.600), timmerlieden (4.400) en elektriciens en monteurs elektrische bedrijfsinstallaties (4.400).

Met de publicatie ‘Klimaatbanen in de gebouwde omgeving’ brengen de UWV, SER en SBB in beeld aan welke beroepen grote behoefte is, met welke werkzaamheden mbo’ers bijdragen aan de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving en wat ze daarvoor moeten kennen en kunnen. Werkgevers, onderwijsinstellingen, jonge studenten en volwassen zijinstromers kunnen met deze informatie aan de slag.

Mbo-certificaten en praktijkverklaringen

Voor volwassenen is het vaak ingewikkeld om naast het werk en het gezinsleven een volledige mbo-opleiding te volgen. Mbo-certificaten bieden uitkomst. Daarbij volgt de volwassene een onderdeel van een mbo-opleiding, dat na een succesvol examen wordt beloond met een mbo-certificaat. Net als het mbo-diploma, wordt het mbo-certificaat vastgelegd in het diplomaregister van DUO.

Voor belangstellenden die wel kansen zien in een klimaatbaan, maar voor wie ook een mbo-certificaat een brug te ver is, bestaan er praktijkverklaringen. Na kortdurende scholing voor taken op de werkvloer, kan de medewerker bij diens werkgever aan de slag blijven. Of kan de medewerker aan een volgende werkgever laten zien wat die waard is en desgewenst weer een volgende stap zetten.

Meer weten?

Door het hele land werken UWV, SBB, onderwijsinstellingen en werkgevers samen om zijinstromers bij te scholen of om te scholen voor de klimaatberoepen die zo hard nodig zijn. Werkgevers die hier meer over willen weten kunnen contact opnemen met een van de werkgeversservicepunten. Werkenden en werkzoekenden kunnen terecht bij de regionale mobiliteitsteams door het hele land.

Bekijk de publicatie