Eerste expertmeeting 'Klein en uniek'

Experts
Op 11 april vond de eerste expertmeeting 'Klein en uniek' plaats. Dit overleg is georganiseerd door het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap en heeft tot doel om enerzijds inspiratie op te doen en anderzijds inzicht te verschaffen over hoe om te gaan met de dillema's waar het kleinschalig specialistisch onderwijs mee te kampen heeft.

Met een select gezelschap van experts met binding in het klein en uniek onderwijs, bedrijfsleven en de arbeidsmarkt is ingegaan op enkele strategische vraagstukken en dillema's bij het organiseren en verankeren van het kleinschalig specialistische opleidingen in het mbo. Rode draad in de thema’s van deze expertmeeting was het ‘Leven lang ontwikkelen’ en wat dat betekent voor de vakman van de toekomst.

Positief framen

De ruimte voor kleine unieke opleidingen in het mbo-systeem wordt zwaar op de proef gesteld door onder andere het terugdringen van het aantal kwalificaties, cascaderegeling, conjunctuur en imago. Er is ook veel bereikt en het ambacht staat positief in beeld. Het is dan ook tijd om het specialistisch vakmanschap en haar passie positief te framen en niet langer de ‘donkere wolken’ te onderstrepen.

Vlieguren

Daarnaast heeft het vakmanschap een sterkere status nodig binnen het mbo. Een herwaardering en herdefiniëring van het ‘vakmanschap’ is noodzakelijk. En het stopt niet na de mbo-tijd. In het non-formeel opleiden worden de ‘vlieguren’ gemaakt om een vakman (m/v) te worden. De ecosystemen van onderwijs en het bedrijfsleven moeten meer in elkaar overvloeien en aansluiten. Invloed van middelen uit het publiek domein is daarin gewenst.

Inbedding

Resumerend heeft de expertmeeting het Meld- en expertisepunt inzichten opgeleverd over het herwaarderen van het vakmanschap, het positief framen van ‘klein en uniek’, samenwerking onderwijs-bedrijfsleven in opleiden organiseren en benut innovatieve mogelijkheden, zoals het Practoraat Creatief Vakmanschap dat heeft gedaan. Bij de volgende expertmeeting zal de herwaardering van het vakmanschap centraal staan en de inbedding in het mbo-systeem.