Driewerf hoera voor entreestudenten in Groningen en Drenthe

Kan het voor een ‘gewone’ student van de entreeopleiding in deze tijd al lastig zijn om een stageplek te vinden – voor statushouders met Nederlands als tweede taal is het soms nog moeilijker. Drie bedrijven in Groningen en Drenthe delen hun positieve ervaringen met zeer gemotiveerde entreestudenten.

Meer weten over het actieplan van SBB? Of hebt ú ruimte voor een student? s-bb.nl/helpt

Voor studenten zonder vooropleiding kent het mbo de eenjarige entreeopleiding. Het doel van deze opleiding is dat studenten doorstromen naar niveau 2 van het mbo of goed voorbereid zijn op een baan als assistent. Onder andere voor statushouders betekent de entreeopleiding een geweldige opstap naar werk of een vervolgopleiding.

BPC Wapeningsstaal noemt taal geen barrière

Oscar Lammerts denkt als directeur van BPC Wapeningsstaal in oplossingen en mogelijkheden. “Een stage of leerbaan begint met de goede match tussen entreestudent en leerbedrijf. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de student goed geïnformeerd en met de juiste intenties aan de opleiding begint. Verder moet zowel de student als het leerbedrijf bereid zijn om te investeren in een succesvol opleidingstraject.”

Goede samenwerking met de school is essentieel, vindt Oscar. “Wanneer zich iets voordoet waarmee we geen raad weten is het fijn dat we kunnen rekenen op de professionele expertise van Noorderpoort Groningen. En mocht het onverhoopt een keer niet lukken om de stage of leerbaan in goede banen te leiden, dan zoekt de school een leerbedrijf dat beter bij de student past.”

Bij een volwassen student speelt Oscar in op al verworven competenties. “Sowieso heeft iedereen talent, dus ook dat nemen we mee. Verder koppelen we elke student aan een collega, een maatje. Dat geeft veiligheid en vertrouwen, net als af en toe een schouderklopje en een kort gesprekje, waarbij we de vragen stellen die we willen stellen. Dankzij Google Translate hoeft de taal geen barrière te zijn.”

Bouwbedrijf Brinkhuizen & Zn vindt begeleiding vanzelfsprekend

Otto Brinkhuizen van Bouwbedrijf Brinkhuizen & Zn begon in 1965 als vijftienjarige leerling-timmerman bij G. Alting in Groningen. “Een klein bedrijf met uitstekende vaklieden die zich samen hebben ingezet om mij iets te leren. Daar ben ik ze nu nog steeds dankbaar voor. Vandaar dat ik het nu vanzelfsprekend vind dat wij er tijd aan besteden om van studenten vaklieden te maken, met alle tussentijdse ups en downs.”

De afgelopen jaren begeleidde Otto al dertien studenten uit het buitenland, van Curaçao en Bonaire tot Eritrea en Angola. “Zonder de anderen tekort te doen, wil ik er één student uitlichten. Tien Thanh kwam als 21-jarige bootvluchteling uit Vietnam. Toen hij via het Alfa-college bij ons terechtkwam sprak hij bijna geen woord Nederlands, maar wilde hij graag aan het werk.”

Al bij de start van de stage wordt duidelijk dat Tien Thanh inzet toont en leergierig is in alles. “Onze conversatie in het begin was met gebaren en daar hebben we vaak om gelachen als hij iets verkeerd begreep. Indrukwekkend was de snelheid waarmee hij zich aanpaste en de taal leerde. Ik vergeet nooit hoe hij een keer binnenkwam en glimlachend ‘goeie moggen’ zei.”

Op een dag helpt Tien Thanh een Fries uilenbord vast te houden, dat Otto uitzaagt. “Toen ik even werd weggeroepen vroeg ik Tien Thanh zolang de werkplaats aan te vegen. Maar even later hoorde ik hem zagen. Ik schrok me een hoedje, tot ik het werk zag: keurig uitgezaagd langs de lijnen, zonder ook maar één uitglijder. Ik heb hem toen het hele uilenbord laten uitzagen, schuren én schilderen.”

Goedkopekoffiebekers.nl kiest bewust voor veel studenten

Ook het erkende leerbedrijf Goedkopekoffiebekers.nl biedt entreestudenten met plezier een kans. Het bedrijf produceert kartonnen koffiebekers voor de zakelijke markt en slaat ze voorafgaand aan het transport op in het warehouse. Wat direct opvalt, is dat er veel jonge professionals werken. Bovendien kiest het bedrijf bewust voor veel studenten, zowel van het mbo als het hbo.

“Bij Goedkopekoffiebekers.nl gaan we prettig met elkaar om en vinden we het belangrijk om de studenten een goed leerklimaat te bieden”, legt chef warehouse Danny Bolhuis uit. “Zo hebben ze relatief veel vrijheid om hun werk zelf in te richten, met ruimte voor nieuwe ideeën en openheid over wat ze nodig hebben om hun werk goed en prettig te kunnen doen. De klus moet samen worden geklaard!”

Hoofd productie Ruben Gungor is blij met het goede contact met SBB over bijvoorbeeld erkenningen en workshops, maar ook met de stagebegeleidende docenten van school. “We hebben regelmatig voortgangsgesprekken. Daarin besteden we aandacht aan de stageopdrachten, de individuele begeleiding van entreestudenten en het aankweken van verantwoordelijkheidsbesef.”

Meer weten over het actieplan van SBB? Of hebt ú ruimte voor een student? s-bb.nl/helpt