Cross-overs: nieuwe beroepen op de grens van sectoren

Student en praktijkopleider
Bezorgdiensten, foodtrucks en Internet of Things. Vaak zijn dit soort innovaties mengvormen van traditionele diensten. Zo is de Food specialist een kruising tussen horeca en retail, en slaat de Zorgtechnicus een brug tussen techniek en zorg. Voor deze en andere nieuwe beroepen kunnen mbo-studenten vanaf komend schooljaar een opleiding volgen.

Voor een nieuwe opleiding is een kwalificatie nodig: een overzicht van wat een student aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Scholen kunnen nu voor het eerst samen met het (regionale) bedrijfsleven een kwalificatie samenstellen die op het snijvlak ligt van sectoren, de zogenaamde cross-over.

Eerste acht cross-overs

De eerste acht cross-over-kwalificaties zijn tot stand gekomen: Allround coördinator-instructeur buitensport, Food professional, Food specialist, Middenkaderfunctionaris smart building, Middenkaderfunctionaris smart industry, Servicemedewerker, Technicus hout en restauratie, en Zorgtechnicus.

Experiment OCW

De cross-overs zijn een experiment van het ministerie van OCW. Het experiment biedt onderwijs en bedrijfsleven de mogelijkheid om nieuwe opleidingen aan te bieden die wortels hebben in verschillende sectoren. Het experiment loopt tot 2025 en is een aanvulling op de reguliere route waarbij kwalificatiedossiers worden opgesteld door landelijke sectorkamers binnen SBB.

Aanvragen

Scholen kunnen bij DUO een aanvraag indienen. Daarvoor geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder het aantonen van de arbeidsmarktrelevantie. SBB ondersteunt de aanvragers, zorgt voor toetsing, publiceert de goedgekeurde cross-overs en erkent de leerbedrijven.

Zie ook: