Coronavirus: aangepaste dienstverlening SBB

De dienstverlening van SBB aan leerbedrijven en scholen blijft grotendeels beschikbaar. De maatregelen die in het hele land gelden door het coronavirus leiden tot 1 juni wel tot een aantal aanpassingen.

Onderstaand schetsen we de gevolgen van de maatregelen voor onze dienstverlening.

Aspirant-leerbedrijven

SBB adviseert scholen om studenten vooral bij bestaande leerbedrijven te plaatsen. Adviseren en erkennen van aspirant-leerbedrijven ter plaatse kunnen we nu niet doen. Erkenningen aan aspirant-leerbedrijven kunnen we dus voorlopig ook niet afgeven. SBB kan de kwaliteit en veiligheid van de leeromgeving van de student anders onvoldoende beoordelen.

Bestaande leerbedrijven

De aanvragen voor uitbreiding of verlenging van de erkenning van bestaande leerbedrijven handelt SBB zo tijdig mogelijk af via Skype of telefonisch. Mogelijk overschrijden we daarbij de termijn van tien dagen. Een adviseur van SBB biedt graag ondersteuning door de student in overleg met de school een leerbedrijf aan te bieden dat wel is erkend.

Vervangende stageplaatsen voor studenten

In een aantal sectoren kunnen studenten niet meer bij hun leerbedrijf terecht voor hun stage. Is er voor een student een vervangende stageplek nodig? Dan kunnen studenten, ouders of de school een melding doen. Een adviseur van SBB kijkt dan samen met de school of er een vervangende, reeds erkende en kansrijke stageplek in de buurt beschikbaar is.

Kans op stage, leerbaan en werk

Wat het coronavirus op korte en langere termijn betekent voor de kans op stage, leerbaan en werk is onzeker. De cijfers op onze website zijn onder andere gebaseerd op prognoses van het CPB. Op 26 maart heeft het CPB nieuwe scenario’s uitgewerkt. Zodra dat mogelijk is zullen we nieuwe prognoses verwerken in onze cijfers.

Hebt u een afspraak met een SBB-medewerker?

Wij helpen u graag via Skype of telefonisch.

Servicedesk SBB blijft bereikbaar voor vragen

Bij vragen kunt u bellen met onze Servicedesk op telefoonnummer 088 338 00 00. De Servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt ook mailen naar info@s-bb.nl of contact opnemen via het contactformulier

Aanpak van de overheid voor scholen

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW heeft een corona-aanpak vastgesteld voor het mbo. Naast de minister van OCW zijn de MBO Raad, NRTO, studentenorganisatie JOB, Kennisnet, SBB en de onderwijsbonden daarbij betrokken. In de aanpak komen onder andere stages en leerbanen aan de orde.

Onderin deze pagina vindt u een servicedocument voor de mbo-aanpak en een handreiking voor de examinering.

Noodmaatregelen van de overheid voor bedrijven

Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen een beroep doen op de tijdelijke noodmaatregel voor overbrugging van werkgelegenheid (NOW). Deze regeling biedt een substantiële tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en flexibel contract kunt doorbetalen. Ook bbl-studenten met een arbeidsovereenkomst vallen daaronder. Lees meer op Rijksoverheid.nl.

Werkgevers met een gedwongen sluiting door de coronacrisis kunnen bbl-studenten niet begeleiden op de werkplek in het leerbedrijf. De minister van OCW heeft aangegeven dat bij een gedwongen sluiting de weken tot en met 28 april 2020 niet in mindering worden gebracht op de subsidie Praktijkleren. Wanneer de sluiting langer duurt, zal in overleg met de subsidie-uitvoerder RVO worden bekeken  wat nodig is om de subsidie in 2020 niet af te toppen op de nominale duur.

Algemene informatie en adviezen over coronavirus

Houd voor adviezen en actuele en algemene informatie over het coronavirus de websites van het RIVM en de Rijksoverheid in de gaten.

Voor informatie over het mbo kunt u terecht bij de MBO Raad. Actuele informatie over en voor het bedrijfsleven vindt u bij VNO-NCW.