Combinatie werken en leren in zorg en techniek fors in de lift

Student en praktijkopleider in de zorg
De grote vraag naar vakmensen zorgt ervoor dat steeds meer mbo-studenten kiezen voor een opleiding via een leerbaan (beroepsbegeleidende leerweg, bbl). Uit cijfers van DUO blijkt dat het aantal bbl-studenten dit schooljaar is toegenomen tot ruim 120.000.

De toename bedraagt bijna 14% meer dan in het schooljaar 2017/2018. Met name leerbanen in zorg en welzijn (plus 27%) en techniek (plus 13%) zijn populair.

Waardevolle kracht

Directievoorzitter van SBB Hannie Vlug: “De combinatie van werken en leren heeft voor beide partijen voordelen. De student werkt vaak vier dagen in de week bij een leerbedrijf en gaat één dag in de week naar school. Hij of zij kan zo, verzekerd van een inkomen, een mbo-diploma halen. Voor werkgevers is een bbl-student met de juiste begeleiding al snel een waardevolle kracht. Het overgrote deel van de bbl-studenten blijft na diplomering zelfs bij het leerbedrijf in dienst.”

Grootste toename

De sector Zorg, welzijn en sport kent dit jaar 34.434 bbl-studenten. Dat is 27% meer dan vorig jaar. De grootste toename zien we bij de mbo-opleidingen tot verzorgende (verzorgende-IG) en verpleegkundige. In de sector Techniek en gebouwde omgeving volgen 34.504 studenten een bbl-opleiding. Dat is 13% meer dan vorig jaar. Met name de opleidingen tot monteur elektrotechnische installaties (eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit) en timmerman zijn en blijven populair.

Leerbedrijven

SBB erkent en adviseert de ruim 250.000 leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan. Via Stagemarkt.nl vinden studenten de beschikbare stages en leerbanen. In 2018 maakten onderwijs en bedrijfsleven zich binnen SBB hard voor het behoud van de Subsidieregeling praktijkleren die bedrijven stimuleert om leerbanen aan te bieden. Deze subsidie is inmiddels verlengd tot 2023.