Brabantse samenwerking leidt tot adequaat opleidingsaanbod

Kennispact 3.0
Als ergens integraal wordt nagedacht over de toekomst van het vakmanschap, dan is het wel in Noord-Brabant. Onder de noemer Kennispact 3.0 maken de tien Brabantse mbo-scholen, werkgeversvereniging BZW en de provincie zich sterk voor het beste en meest adequate opleidingsaanbod. Een voorbeeld van de goede samenwerking rond doelmatigheid.

Eind 2011 sluiten Brabantse gemeenten, de provincie, sociale partners en BZW het Brabants Arbeidsmarktakkoord. In de uitvoeringsagenda van de scholen staan twee onderwerpen centraal: beroepen van morgen en verduurzaming van stages en leerbanen. De daaropvolgende samenwerking bevalt zo goed, dat de deelnemers besluiten het overleg als Kennispact 3.0 voort te zetten en een eigen human capital agenda op te stellen.

Zoek de verschillen

“Een van de speerpunten van het kennispact is doelmatigheid”, vertelt Peter van Ierland (ROC Tilburg), die met René Savelsberg (ROC de Leijgraaf) en Roy van Heumen (Koning Willem I College) namens de tien scholen lid is van de regiegroep. “Daarbij gaan we omgekeerd te werk. Stel dat hier nog geen enkele opleiding werd aangeboden, wat zouden we dan nodig hebben? Het antwoord vergelijken we met het bestaande aanbod: zoek de verschillen en bespreek hoe je daarmee omgaat. Als bedrijven in de toekomst behoefte hebben aan energiespecialisten in plaats van dakdekkers, op hoeveel en op welke scholen precies bied je die opleiding dan aan?”

Nieuwe beroepen

Savelsberg vult aan: “Er verandert razendsnel heel veel in de markt. 60% van de beroepen die er over tien jaar zijn kennen we nog niet eens.” Wijzend op een regiokaart: “De provincie benoemde enkele sectoren als speerpunten. Daarmee gingen we aan de slag en daar kwam een aantal beroepen uit. Neem die dakdekker. Tot voor kort legde hij vooral pannen, riet of bitumen op het dak. Maar omdat hij steeds vaker ook met zonnepanelen werkt, moeten we hem als energiespecialist opleiden. Of kijk naar de zorg, waar de verpleegkundige met toenemende robotisering te maken heeft.”

In elkaars keuken kijken

Door met Kennispact 3.0 in elkaars keuken te kijken, gaat het Brabantse mbo mee in de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en vice versa. Van Ierland: “Inmiddels ligt er een mbo-atlas die het gewenste en het bestaande opleidingsaanbod in beeld brengt, wat scholen helpt optimale keuzes te maken. Verder werken we met Tilburg University en onderzoeksinstituut ROA aan doelmatigheidsanalyses en –procedures en richten de dataspecialisten van de scholen zich op een uniforme dataset. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen, maar uiteindelijk draait het allemaal om de kwaliteit van het onderwijs voor de student, en aansluitend een goed kwalitatief resultaat voor het bedrijfsleven.”

De rol van SBB

Ook SBB speelt een rol in het kennispact. Senior beleidsadviseur Irene Wolff licht toe: “Van de uniforme dataset tot regionaal advies en van de ontwikkelateliers voor keuzedelen tot het leveren van expertise: we zijn betrokken in de afstemming en denken met veel plezier mee.”

Zie ook: