Bekijk de interactieve trendrapportage Specialistisch vakmanschap

Student Meubelmaker
De trendrapportage Specialistisch vakmanschap is beschikbaar. In het interactieve rapport staan trends en ontwikkelingen die invloed hebben op het beroepsonderwijs van de sector Specialistisch vakmanschap.

Afgelopen halfjaar is het trendonderzoek uitgevoerd voor de sectorkamer Specialistisch vakmanschap. Met het trendonderzoek achterhaalt SBB wat de ontwikkelingen betekenen voor het opleiden van vakmensen in het beroepsonderwijs. De ‘Deel je kennis community’, deskresearch en expert interviews zijn onderdeel van het trendonderzoek. 

Interactief

Het trendrapport is een interactieve rapportage, waarin naast sectorspecifieke trends ook demografische-, ecologische-, sociaal-culturele-, technologische-, ecologische- en politiek-juridische ontwikkelingen (DESTEP) staan. De trendrapportage is eenvoudig aan te passen. Aan het eind van dit jaar worden de gegevens geactualiseerd.

3D-printen

Uit het rapport blijkt dat er steeds meer ontwerp- en vervaardigingstechnieken worden gebruikt. De verwachting is dat 3D-scannen en 3D-printen gestandaardiseerd worden in de orthopedie. Het is mogelijk dat een 3D-printer voor een tandtechnicus snel een noodkroon op maat print in tandkleurig, biocompatibel vulmateriaal. Het 3D-printen biedt ook mogelijkheden bij het museaal restaureren van meubels. Nieuwe 3D-visualisatietechnieken tonen ontwerpen realistischer aan klanten, bijvoorbeeld tijdens een verkoopgesprek. Om nieuwe technieken eigen te maken zijn investeringen, creativiteit en het ontwikkelen van zelflerend vermogen noodzakelijk.

Behoefte aan iets unieks

Een andere ontwikkeling hangt samen met de veranderende consument. Klanten hebben steeds meer behoefte aan beleving en de waarde van het ambacht. Het publiek zoekt iets unieks. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de ambachtelijke insteek en de waardevolle historische technieken die in de erfgoedcollecties besloten liggen.

Borgen van kwaliteit 

Er zijn steeds meer online aanbieders en branchevreemde organisaties, waardoor de concurrentie toeneemt. Daardoor stijgt de zorg of  de juiste kwaliteit wel wordt geboden. Kwaliteitscontrole en bescherming van het vak worden steeds belangrijker. De kwaliteitsverschillen tussen ongediplomeerde en gediplomeerde beroepsbeoefenaars moeten helder gemaakt worden aan de klant.

Bekijk de trendrapportage Specialistisch vakmanschap.