Arbeidsmarktverkenning restauratie in roerend erfgoed

Gezel schilder
De restauratiebranche maakte zich zorgen over het verdwijnen van taken in het roerend erfgoed. Daarom heeft het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap een arbeidsmarktverkenning uitgevoerd. De ervaringen van verschillende restauratiedisciplines zijn daarmee in beeld gebracht.

Ruim 150 respondenten uit verschillende restauratiedisciplines werkten mee aan de arbeidsmarktverkenning over roerend erfgoed. Er zijn veel verschillende expertises en opleidingsniveaus binnen het restauratieambacht. Hierdoor zijn er ook veel verschillende ervaringen. De meeste respondenten ervaren:

  • Een disbalans tussen de handvaardigheid en wetenschap rondom het vakmanschap. Er is behoefte aan duidelijkheid wanneer iemand zich ‘restaurator’ mag noemen, bijvoorbeeld met een keurmerk.
  • Onvoldoende besef van kwaliteit. De respondenten geven aan dat zij niet altijd als vakman worden erkend. Opdrachtgevers zijn zich onvoldoende bewust dat kwaliteit geld kost.
  • Krimp op de arbeidsmarkt. Er is minder werk en restauraties worden vooral projectmatig uitgevoerd.
  • Behoefte aan scholing. Meer dan de helft van de respondenten met een mbo-diploma (62%) heeft behoefte aan een opleiding of bijscholing. Bijvoorbeeld op mbo- of hbo-niveau. De doorstroom naar hbo ervaren zij als lastig. 44% van de respondenten met een hbo-diploma heeft ook behoefte aan bijscholing.

Andere belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn: 

  • Restauratiedisciplines zijn zeer divers. Het gaat met name om schilderijen en hout en meubels.
  • Meer dan de helft van de restauratoren (62%) heeft een voltijdsdienstverband.
  • Belangrijkste producten binnen de branche: restaureren (38%), adviseren en conserveren (32%).
  • De belangrijkste bedreigingen zijn oneerlijke concurrentie (45%), niveauverschillen (36%), teveel concurrenten (32%).

Wilt u meer informatie over de arbeidsmarktverkenning? Lees het rapport.