Een ring met de ingegraveerde naam van je grote liefde of het laten repareren van het horloge van je overleden oma of opa. De juwelier is een plek waar vele mensen juwelen en sieraden, met vaak een (grote) emotionele waarde, kopen of een nieuw leven laten inblazen. Het kan daarom met recht een uniek beroep genoemd worden. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit ook nog in de toekomst kan? Daar gaat de arbeidsmarktverkenning juweliers over.

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is de officiële landelijke organisatie die zorgt voor een goede aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt. Bij SBB overleggen het beroepsonderwijs en partners uit het bedrijfsleven of wat de student leert nog aansluit bij wat er op de arbeidsmarkt gevraagd wordt. Om dit goed te kunnen doen, doet SBB in sommige gevallen arbeidsmarktonderzoek. Dinsdag 24 oktober jl. werd de verkenning daarom aangeboden aan Patrick Thio van de Federatie Goud en Zilver en aan Simone Boekhorst en Mark Wanna van de Zadkine Vakschool Schoonhoven.

Veel ongeschoold personeel

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geschat dat het aantal werkzame personen in de juweliersbranche in 2022 met circa 570 personen is gegroeid. Opvallend daarbij is dat de nieuw aangenomen medewerkers vooral werden aangesteld als verkoper. In de meeste gevallen zonder vakdiploma of een lopende vakopleiding. Deze groep was tevens de groep waarin de grootste uitstroom te zien was. Vaak kozen zij voor een baan buiten de juweliersbranche. Daarmee wordt het belang van een goede vakopleiding onderstreept.

Een leven lang ontwikkelen

Het onderwijsaanbod van de juweliers van de toekomst moet niet alleen voor jonge mbo-studenten toegankelijk zijn. Ook volwassenen die zich willen laten om- of bijscholen via het mbo moeten dat kunnen doen. Uit de verkenning is namelijk gebleken dat deze behoefte namelijk groeit. In het mbo kan dat door het behalen van een mbo-certificaat. Hiermee kunnen werkenden en werkzoekenden zich laten om- of bijscholen tijdens hun werk, zonder dat zij een hele nieuwe meerjarige mbo-opleiding moeten volgen. Het gaat hierbij om een deel van een mbo-opleiding, dat wordt afgesloten met een examen.

Samenwerking tijdens de beroepspraktijkvorming

Uit de arbeidsmarktverkenning is ook naar voren gekomen dat de meeste ondervraagden vinden dat de student tijdens de stage goed begeleid wordt door de opleiding. Ze zijn ook tevreden over de samenwerking tussen de school en het bedrijf en over de contacten tussen de school en de praktijkopleider van het bedrijf tijdens de stage. Voor de begeleiding vanuit leerbedrijven is er ruimte voor verbetering.

Expertisepunt specialistisch vakmanschap

Het Expertisepunt specialistisch vakmanschap ondersteunt kleine, specialistische en unieke beroepen en hun opleidingen op mbo-niveau en relevantie voor de Nederlandse economie. Een juwelier beoefent zo’n beroep. Dit arbeidsmarktonderzoek is in samenwerking met de Federatie Goud en Zilver uitgevoerd en gefinancierd.

Wilt u meer weten? Lees hier het arbeidsmarktonderzoek.