Arbeidsmarktperspectief voor orthopedisch schoentechnicus

Student en praktijkopleider
Een aantal opleidingen binnen de orthopedische schoentechniek kampte met een beperkte instroom van studenten. De Dutch HealthTech Academy (DHTA) gaf dit signaal door aan het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Daarom heeft het Meld- en expertisepunt het arbeidsmarktperspectief in kaart gebracht.

De Dutch HealthTec Academy signaleerde een beperkte instroom van studenten voor de mbo-opleidingen tot schoentechnisch voorzieningenmaker, leestenmaker en orthopedisch schoentechnicus. Voor deze beroepen worden veel vakgerichte cursussen aangeboden.

Onderzoek

Met de arbeidsmarktverkenning wil de school een goed beeld krijgen van het arbeidsmarktperspectief in de orthopedische schoentechniek. De verkenning richt zich op de werkgelegenheid, tevredenheid over de opleidingen, behoefte aan bijscholing en de toekomstige vraag van kennis van medewerkers. Veertig leerbedrijven werkten mee aan het onderzoek. De belangrijkste resultaten van de arbeidsmarktverkenning worden gedeeld.

Opleidingsbehoefte in de werkkamer:

  • Bijna alle leerbedrijven (83%) vinden een mbo-opleiding nodig. 15% van de respondenten heeft behoefte aan branche cursorisch beroepsonderwijs.
  • De voorkeur gaat uit naar een mbo-opleiding op niveau 4 (40%), een derde vindt een niveau 3-opleiding wenselijk, en 15% wil een niveau 2-opleiding.
  • Ruim een kwart van medewerkers op de werkplaats heeft een beroepsgerichte cursus gevolgd.
  • Het personeelstekort is beperkt. Dit jaar wordt een uitstroom van 4% verwacht en is de gewenste instroom 5% en 7% via de bbl-studenten.
  • Er is een duidelijke, maar beperkte behoefte aan medewerkers.

Opleidingsbehoefte in de paskamer

  • De scholingsgraad van de medewerkers in de paskamer is hoog. 98% volgde een vakgerichte beroepsopleiding.
  • De helft van de leerbedrijven vindt een niveau 4-opleiding voldoende voor zelfstandig werk in de paskamer.
  • Ruim een derde (37%) van de leerbedrijven staat open voor gediplomeerden van een bol-opleiding Orthopedische schoentechniek op niveau 4.
  • Er is een duidelijke, maar beperkte behoefte aan personeel.
  • De baankansen voor de huidige bbl-studenten van niveau 4 zijn goed.

Nieuwe vaardigheden

Bedrijven verwachten dat de komende vijf jaar er nieuwe vaardigheden nodig zijn voor het werk op de werkplaats en in de paskamer. Op de werkplaats gaat het om kennis van digitalisering, 3D-printen en algemene technische vaardigheden. In de paskamer zijn digitale vaardigheden en persoonlijk leiderschap nodig.

Duurzaam opleidingsarrangement

Het Meld- en expertisepunt organiseert een bijeenkomst met alle betrokken partijen om de resultaten van het onderzoek te bespreken. En om samen te zoeken naar de mogelijkheden voor een duurzaam opleidingsarrangement voor de orthopedisch schoentechnici. Geïnteresseerd in het onderzoek? Lees het rapport.