Arbeidsmarktmonitor Creatief Vakman 2020

De huidige arbeidsmarkt en het toekomstperspectief voor het kwalificatiedossier Creatief vakman is onderzocht. In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap verrichte ABF Research dit onderzoek.

Bij het onderzoek zijn de brancheorganisaties Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK), de Nederlandse Hoedenvereniging (NHV) en de Branchevereniging Mode Ambachten (BMA) betrokken.

Algemene bevindingen

De belangrijkste resultaten zijn:

 • Er zijn in Nederland 17.640 creatieve vakmensen professioneel actief (betreft 0,2% van de werkzame bevolking) met 15.400 voltijdbanen. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt naar de creatieve vakmensen die actief zijn in de volgende vier vakgebieden: keramiek, glas, interieur- en meubelontwerp en mode.
 • Bijna de helft van de werkzame personen binnen de branche creatief vakman heeft een opleiding op niveau 4 of hoger.
 • 64% van de bedrijven is een eenmanszaak. Een op de tien bedrijven heeft 10 personen of meer in dienst. Deze grotere bedrijven komen voornamelijk voor binnen het vakgebied interieur- en meubelontwerp.
 • Het aandeel zelfstandigen in de branche creatief vakman verschilt per vakgebied. In het vakgebied keramiek is dit aandeel met 45% hoog. In de vakgebieden glas en mode werken respectievelijk 33% en 25% als zelfstandige.
 • 18% van de werkzame personen in de branche creatief vakman kan in 2020 tot de bruto-instroom worden gerekend. Dit betreft personen die in het afgelopen jaar een betaalde baan bij een nieuw bedrijf in de branche creatief vakman hebben aanvaard. Hierin zitten ook personen die binnen de branche van bedrijf zijn gewisseld. Circa 70% stroomt in vanuit een baan.
 • Het aantal creatieve vakmensen is het afgelopen jaar met ongeveer 4 tot 7% gegroeid (komt neer op een groei van 680 tot 1.150). Voor eind 2020 wordt een groei verwacht van 1 tot 5%.
 • Het aantal studenten aan de opleiding Creatief vakman is tussen het schooljaar 2014/2015 en 2019/2020 toegenomen van 735 naar 760 studenten. Voor de komende 5 jaar wordt een lichte daling (1%) van het aantal studenten voorzien.
 • 25% van de gediplomeerden aan de opleiding Creatief vakman volgt anderhalf jaar na afstuderen  een vervolgopleiding. Dit gaat veelal om een vervolgopleiding aan het hbo (88%).
 • Een kleine 60% van de gediplomeerden van de opleiding Creatief vakman heeft anderhalf jaar na afstuderen een baan van minimaal 12 uur per week.
 • 72% van de werkgevers geeft aan voorkeur te hebben voor een beginnend creatief vakman met focus op het vervaardigen van een specifiek creatief ambachtelijk product (in plaats van focus op het uitwerken van een idee naar een concept en ontwerp).
 • 75% van de creatieve vakmensen heeft de afgelopen twee jaar enige vorm van bijscholing gevolgd.

Factsheets per vakgebied

De resultaten per vakgebied keramiek, glas, interieur- en meubelontwerp en mode, inclusief het overzicht van het totaal aantal creatieve vakmensen, zijn weergegeven in de factsheets. De factsheets bevatten per vakgebied onder andere informatie over het aantal bedrijven, het aandeel eenpersoonsbedrijven, de baan- en persoonskenmerken, de arbeidsmobiliteit (in- en uitstroom) en de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het afgelopen jaar (2018-2019) en de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid (2019-2020).

De factsheets per vakgebied zijn hieronder te bekijken. De monitor vindt u op de pagina Publicaties.