Amerpoort en SBB gaan samenwerken

Amerpoort en SBB ondertekenden woensdag 9 september een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee geven beide partijen aan zich vanaf komend studiejaar in te zetten om de kwaliteit van leren voor ruim 150 bbl-studenten en 200 bol-stagiairs bij Amerpoort verder te gaan versterken.

Met de overeenkomst wil Amerpoort haar rol als leerbedrijf versterken en de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk verbeteren. Zo gaat SBB jaarlijks audits bij Amerpoort afnemen en de organisatie adviseren hoe zij het leerklimaat kan verbeteren. Beide partijen volgen de trends en ontwikkelingen in de zorg en informeren elkaar over nieuwe inzichten. Deze informatieuitwisseling bevordert niet alleen de kwaliteit van de opleiding en begeleiding op de werkplek, maar ook de inhoud en opleidingseisen van opleidingen. Daarnaast geeft het inzicht in de positie van studenten op de arbeidsmarkt en het benodigde aantal vakmensen voor de beroepspraktijk.

Leren van elkaar

Bestuurder Paul Willems ziet uit naar een mooie samenwerking. “Bij Amerpoort staan we voor een leven lang leren. Als we leren blijvend aanmoedigen, dragen we bij aan de vitaliteit van de medewerker en de organisatie. Door jonge medewerkers binnen te halen en zelf studenten op te leiden, haalt Amerpoort de frisse blik naar binnen en kunnen zij hun talenten goed inzetten. Zo wordt medewerkers en organisatie systematisch een spiegel voorgehouden over bijvoorbeeld de kwaliteit van werken, competenties en normen en waarden. Leren van elkaar dus. Ook nu in deze coronatijd. We kunnen alle handen in de zorg gebruiken en studenten zien door hun stage of als lerend medewerker hoe mooi het is om in de gehandicaptenzorg te werken."

Ideale toekomstige collega

"Bij SBB gaat het om twee zaken", vervolgt Willems. "Het bieden van de beste praktijkbegeleiding aan studenten en het opleiden van de vakmensen waar organisaties behoefte aan hebben. In deze samenwerking draait het om het bewerkstelligen van het meest optimale leerklimaat en het opleiden van de ideale toekomstige collega. Door kwaliteitsslagen te maken, verbindingen te leggen en zaken in een cyclus te verankeren, draagt de samenwerking tussen Amerpoort en SBB bij aan het behalen van strategische doelen van beide organisaties."